Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort intresse för Klimatklivet i Västra Götaland

Det senaste året kom rekordmånga ansökningar till Klimatklivet och behovet av finansieringsstöd för klimatomställning är fortsatt stor. Förutom att minska utsläppen bidrar klimatinvesteringarna till ökad självförsörjning. Länsstyrelsen konstaterar att intresset för att investera i klimatåtgärder är stort i hela länet.

Nära en tredjedel av allt stöd som Klimatklivet har beviljat sedan starten 2015 beslutades under det senaste året. Över 650 miljoner kronor, fördelat på 167 olika åtgärder, beviljades stöd i Västra Götaland det senaste året. Företag har fått 85 procent av stödet och behovet av investeringsstöd var störst inom bland annat transportsektorn och industrin.

För att klara klimatomställningen i Västra Götaland krävs fortsatt stora investeringar i klimatåtgärder. Vi ser att Klimatklivet bidrar till omställningen genom att exempelvis minska behovet av import av fossila bränslen och genom energieffektiviseringar inom industrin, säger Hanna Ekberg, handläggare på Klimatklivet vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

Mycket tyder på att vi nu är på väg in i en lågkonjunktur vilket kan innebära att investeringsstöd blir ännu viktigare för att klimatinvesteringar ska bli verklighet.

Klimatklivet prioriterar landbruket

Förutom ett stort behov av investeringsstöd inom transportsektorn och industrin är behovet även stort inom jordbruket. I Västra Götaland stod jordbruket för över 30 procent av alla beviljade ansökningar senaste året och investeringsstödet går bland annat till produktion av el från biogas, energikonverteringen av värmesystem och elektrifiering av arbetsmaskiner. Klimatklivet har även beviljat stöd för livsmedelproduktion och sammantaget bidrar dessa investeringar till en ökad självförsörjningsgrad i länet. I rådande omvärldsläge, med energikris och det ryska anfallskriget mot Ukraina, ses en ökad självförsörjningsgrad som en viktig del av robustheten. Detta gör att klimatomställningen delvis fått nya motiv och även fortsättningsvis kommer klimatinvesteringar inom landbruket vara viktigt. 

Intresset för Klimatklivet stort i hela länet

Investeringar i klimatprojekt är populärt i hela länet. Totalt 40 av länets 49 kommuner har fått beviljat stöd från Klimatklivet senaste året. Göteborg är den kommun i Västra Götaland som fått flest beviljade ansökningar, hela 25 stycken. Därefter är det Lidköping och Skövde som fått flest beviljade ansökningar med nio respektive åtta stycken var.

Här hittar du Naturvårdsverkets pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Resultat i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Bland de nyare åtgärderna finns bland annat vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, laddinfrastruktur, biokolproduktion och åtgärder som skapar cirkulära flöden genom att öka återvinningen av till exempel plast, metall och textil.

Sedan starten 2015 har Klimatklivet beviljat sammanlagt 13,5 miljarder kronor i stöd till totalt 5 208 klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering ska totalt 32,4 miljarder kronor investeras. Den additionella utsläppsminskningen per år, det vill säga den utsläppsminskning som kommit till stånd tack vare Klimatklivet, beräknas vara 2,6 miljoner ton CO2 per år.

Medlen kommer till största delen från EUs återhämtningsfond, NextGenerationEU. Investeringsstöd från Klimatklivet ges till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt