Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samarbete för hållbar regional utveckling och civilt försvar

Fem personer som ser nöjda ut efter att ha skrivit på en överenskommelse

Från vänster: Sten Tolgfors och Lisbeth Schultze, länsledning och Helén Eliasson, regionstyrelsens ordförande, Lars Holmin, regionråd och Håkan Sandahl, regiondirektör. Foto: José Lagunas Vargas, Västra Götalandsregionen

En ny överenskommelse om samverkan mellan Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen är på plats. Det innebär gemensamt regionalt ledarskap inom viktiga utmaningar.

Den nya överenskommelsen synkas med den politiska mandatperioden 2022 - 2026 så att den gäller till och med 2026. Tidigare har överenskommelserna gällt samverkan inom området regional utveckling, men den breddas nu till att vara en övergripande överenskommelse för all samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen.

Grön omställning och samverkan med bredd

Under perioden 2023–2024 kommer vi att särskilt samarbeta för:

  • Hållbar regional utveckling, med fokus på genomförandet av den gröna omställningen.
  • Civilt försvar och beredskap, med fokus på att säkerställa samarbetsformer och arbetssätt mellan organisationerna

Landshövdingen trycker på den gröna omställningen.

För att Västra Götaland ska gå före i den hållbara utvecklingen, stärka sin position som internationellt konkurrenskraftigt och erbjuda sina invånare bästa möjliga förutsättningar krävs samarbete mellan sektorer och aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, säger Sten Tolgfors. Våra två organisationer tar gemensamt det regionala ledarskapet inom viktiga utmaningar, särskilt den gröna omställningen.

Regionstyrelsens ordförande vill ha samverkan med bredd.

Våra huvuduppdrag, hälso- och sjukvård och regional utveckling, hänger ihop. Ett robust och hållbart samhälle påverkar invånarnas förutsättningar och hur de mår. Därför behövs samverkan med bredd, säger regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson.

Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen

Dessutom ska Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen arbeta med dessa frågor:

  • Samarbeta kring kunskapsunderlag och omvärldsanalyser
  • Identifiera frågor där vi har samsyn och som är relevanta att driva nationellt i våra olika återrapporterings- och påverkanskanaler
  • Lyfta nya uppdrag i regleringsbrev/villkorsbrev och i nationella strategier

Bakgrund

Första gången en sådan överenskommelsen gjordes var redan 1998 i samband med regionbildningen och att det regionala utvecklingsansvaret flyttades från Länsstyrelsen till VGR. Sedan dess har samarbetsformerna utvärderats och överenskommelserna förnyats flera gånger. Samarbetet mellan organisationerna har fördjupats efter hand.

Läns- och regionledningen träffas två gånger per år för att komma överens om en gemensam inriktning inom frågor som rör samverkan mellan VGR och Länsstyrelsen. Strukturer och former för samverkan mellan tjänstepersoner på chefs- och handläggarnivå skiljer sig åt beroende på område. Dels har vi ett återkommande forum på chefsnivå inom regional utveckling, dels bedrivs samarbetet som en del i det ordinarie arbetet mellan organisationerna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss