Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu måste jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla bort från markerna

Ett kraftigt bestånd av jätteloka vid ett köpcentrum.

Jätteloka sprider sig sprider sig väldigt lätt och orsakar stor skada på ekosystemen. Den kan dessutom skada huden på människor och djur. Foto: Marie-Louise Fagerström, Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Västra Götaland skickar just nu brev till alla fastighetsägare som kan ha de invasiva växterna jättebalsamin, jätteloka eller gul skunkkalla på sin mark. – De här tre arterna är invasiva och kostar oss massor. Både ekologiskt och ekonomiskt, säger Klara Jansson, biolog på Länsstyrelsen.

Breven skickas ut till fastigheter där någon rapporterat in fynd av jättebalsamin eller jätteloka till databasen Artportalen under år 2022. Brev skickas också till ägare av fastigheter utmed vattendrag där det växer gul skunkkalla. Totalt är det cirka 1500 fastighetsägare.

Länsstyrelsen vill med breven informera om att det sedan 2015 är förbjudet att låta de här arterna växa på sin mark, om fastighetsägarnas ansvar för att bekämpa dem och ge råd om hur man kan göra det.

Förbud mot att låta dem växa, eftersom de är så invasiva

Jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla orsakar stor skada på ekosystemen och i många fall också stor ekonomisk skada. När det gäller jätteloka kan växten dessutom skada huden på människor och djur. De sprider sig väldigt lätt och kan ta över stora områden. När de väl har fått fäste är det svårt att stoppa dem från att breda ut sig, säger Klara Jansson, biolog och samordnare för invasiva arter på Länsstyrelsen.

Samtliga tre arter omfattas alla av EU:s förordning om invasiva främmande arter, vilket bland annat innebär att det är förbjudet att låta dem växa.

Än finns chans att stoppa skunkkallan

Jättebalsamin och jätteloka finns tyvärr redan på många platser i hela länet. Därför behöver många hjälpas åt för att se till så att de inte sprider sig ännu mer i landskapet. Gul skunkkalla, som får enorma konsekvenser för livet i och vid de vattendrag där den sprider sig, har vi fortfarande möjlighet att helt utrota. Vi vill helt enkelt uppmuntra alla fastighetsägare som har de här arterna på sin mark att gå ut och ta bort dem, säger Klara Jansson.

Bestånd av gul skunkkalla vid en å.

Gul skunkkalla - ser vacker ut men orsakar stor skada på ekosystemen. Fortfarande finns chansen att få bort den helt från länet. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss