Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu ska västsvenska företag öka takten i klimatomställningen

Foto: mostphotos.com

Nu startar ett helt nytt projekt inom Klimat 2030 - Företagens klimatlöften. Målet är att västsvenska företag antar löften som gynnar Västsveriges gröna omställning och därigenom bidrar till en fossiloberoende region.

Igår tog Västra Götalandsregionens miljö -och regionutvecklingsnämnd ett beslut om satsningen med arbetsnamnet Företagens klimatlöften. Västsvenska företag kan nu anta löften som både gynnar Västsveriges gröna omställning och ökar näringslivets konkurrenskraft.

Satsningen är en del av Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, där fler västsvenska företag ska engageras och bidra till att öka takten. Projektet leds av Västsvenska Handelskammaren och ska lanseras i vår. Målet är att 100 företag antar klimatlöften, men det viktiga är främst att företagen antar klimatlöften som gör avtryck på riktigt. Inspirationen kommer från Kommunernas klimatlöften. Fram till 2022 har kommunerna i Västra Götaland antagit totalt 426 klimatlöften som kan ge utsläppsminskningar på 82 000 ton koldioxidekvivalenter.

Klimatlöften som gör mest nytta

Företagens klimatlöften är riktade till små- och medelstora företag och inom typiska utsläppsområden som företag har och kan påverka. Företagen väljer mellan ett trettiotal klimatlöften, där de kan arbeta med de löften som passar dem bäst och där de kan göra störst nytta. Det här tillvägagångssättet har inom Kommunernas klimatlöften visat sig vara en bra modell för att enkelt visa på beprövade åtgärder som ger snabb effekt.

Västsvenska handelskammaren menar att satsningen ger ett viktigt och relevant stöd för företag i sin omställningsresa.

Vi ska främja företag i deras klimatarbete så att vi minskar utsläpp och klimatpåverkan i Västra Götaland och samtidigt hjälpa företag att öka sin gröna konkurrenskraft för att bli mer attraktiva för kunder, anställda och investerare, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Bred förankring avgörande

Vi hoppas kunna stötta och inspirera många företag att ta ytterligare steg i sitt klimatarbete. Initiativet erbjuder ett smörgåsbord av konkreta åtgärder som företagen fritt kan välja från. Vi lovar samtidigt att ge expertstöd, lyfta goda exempel och skapa utbyte mellan företagen. Projektet hoppas också bidra till att företagens engagemang i sin tur påverkar medarbetares engagemang, kunskap, intresse och därigenom minska utsläppen från västsvenskars konsumtion, säger Svante Sjöstedt, klimatstrateg på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Kontakt