Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimat- och miljöministern besöker Västra Götaland

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Den 20–21 mars besöker klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari Västra Götaland för att prata med olika aktörer om den genomgripande gröna omställning som pågår i länet.

Det pågår en genomgripande industriell omvandling i Västra Götaland. De investeringar som nu planeras saknar motstycke historiskt. Men för att de ska bli verklighet krävs tillgång till pålitlig, konkurrenskraftig och fossilfri el. Elbehovet i Västra Götaland kommer enligt beräkningar att tredubblas fram till 2045 och det är industrins utveckling som står för huvuddelen av ökningen. Klimat- och miljöministern, tillsammans med landshövding Sten Tolgfors, kommer därför att besöka industrier som är en del av omställningen för att ta del av erfarenheter och diskutera förutsättningar. Det kommer också att hållas rundabordssamtal med olika nyckelaktörer.

Under besöket söker ministern inspel till regeringens arbete med att ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Det är också ett led i det långsiktiga arbetet med att nå nettonollutsläpp 2045.

Bakgrunden till besöket är bland annat ett brev som landshövding Sten Tolgfors skickade till energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari den 21 februari. Där lyfte han fram ett antal förutsättningar som måste uppfyllas för att omställningen ska kunna fullgöras. Han för bland annat fram en önskan om att Västra Götaland ska bli värdlän för ett pilotprojekt om regional energi- och elnätsplanering.

Landshövdingen skriver till regeringen om grön omställning

Den gröna omställningen kommer ställa en rad nya krav på offentliga aktörer. Kapaciteten för offentliga aktörer att understödja och hantera de planerade investeringarna måste öka, inte minst för att säkerställa att vi får fram mer el och för att klara tillståndsprocesserna skyndsamt, säger Sten Tolgfors.

Under besöket i länet genomför statsrådet studiebesök på AB Volvo, Göteborgs hamn och kemiklustret i Stenungsund.

Kontakt