Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inte längre stabsläge hos Länsstyrelsen Västra Götaland

Kollegor på kontor

Foto: Scandinav

Senaste året har Länsstyrelsens särskilda organisation (stab) varit i gång, för att hantera regeringsuppdrag kopplade till konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Nu är organisationen avvecklad. Länsstyrelsen fortsätter att följa utvecklingen framåt.

Den 24 februari 2022 aktiverades Länsstyrelsens särskilda organisation, för att möta de behov av samordning och hantering som snabbt uppstod som konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina. Det handlade till en början bland annat om att stärka myndighetens förmåga att hantera regeringsuppdrag gällande bostäder för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

Samverkan och redovisning av läget i länet

Sedan i mars 2022 har den särskilda organisationen haft i uppdrag att regelbundet samla in lägesrapporter från länets kommuner och regionala myndigheter, för redovisning till det nationella kansliet, MATS. Senaste halvåret har elförsörjningsfrågan utgjort en betydande del av lägesbilden och varit ämne samverkan i länet. Regeringen beslutade i februari att avsluta lägesrapporteringen från 1 mars.

Vi har bedrivit ett lågintensivt arbete i den särskilda organisationen under de senaste månaderna, menar Lisa Nordahl, säkerhetsdirektör. När redovisningsuppdraget och det nationella kansliet upphörde, såg vi att också vi kunde avveckla vår särskilda organisation. Men vi fortsätter att omvärldsbevaka och har en beredskap om läget skulle förändras.

Så bevakar Länsstyrelsen läget framöver

  • Länsstyrelsens särskilda organisation och arbetssätt med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, är avslutat från och med vecka 10, 2023, enligt beslut från landshövding Sten Tolgfors.
  • Eventuella tillkommande regeringsuppdrag med anledning av Rysslands invasion av Ukraina kommer primärt hanteras i Länsstyrelsens ordinarie organisation.
  • Omvärldsbevakning och kontakter med Försvarsmakten hanteras av Länsstyrelsens ordinarie beredskapsorganisation (tjänsteperson i beredskap, chef i beredskap, kommunikatör i beredskap och resursperson).

Kontakt