Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Prisökningar gör att kalkning av länets sjöar och vattendrag minskar

Kalkning är en grundförutsättning för fungerande ekosystem i försurade områden. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland.

Kalkning är en grundförutsättning för fungerande ekosystem i försurade områden. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland.

Anslaget till kalkning ligger kvar på samma nivå som tidigare år, men på grund av prisökningar räcker pengarna inte till att köpa den kalk som behövs. Ungefär en tredjedel av områdena där kalken vanligtvis sprids blir i år helt utan. Länsstyrelsen inleder nu en dialog om frågan med övriga berörda myndigheter.

Av länets kommuner är det 38 som vanligtvis sprider kalk, neddragningen kommer att drabba 20 av dessa.

Kalkningen är en av de viktigaste miljöåtgärderna för länets sjöar och vattendrag. Det har också stor betydelse för att andra insatser vi gör för vattenmiljön ska lyckas. Den är en grundförutsättning för fungerande ekosystem i försurade områden, säger Mats Ivarsson, chef för Länsstyrelsens fiskenhet.

Fortsatt nödvändigt för att inte vattnen ska bli sura

Kalkningen i länet har pågått sedan 1970-talet och den är fortsatt nödvändig för att inte vattnen åter igen ska bli sura, vilket är en förutsättning för att fisk och andra arter ska klara sig. Ett år utan kalk kommer att sänka pH-värdet i både sjöar och vattendrag, säger Mats Ivarsson.

Runt om i länet pågår och planeras en mängd insatser för att förbättra till exempel fiskvandring och lekplatser. Insatser som nu riskerar att vara förgäves – om vattenkemin försämras till den nivå att fisken ändå inte överlever.

De största konsekvenserna av utebliven kalkning

  • pH-värdet i många av länets sjöar och vattendrag sänks och vattnen blir återigen sura.
  • Halten av oorganiskt aluminium i vattendragen ökar när pH-värdet sjunker. Aluminiumet är mycket giftigt för levande organismer.
  • Mörtens reproduktion uteblir. Mört är en viktig art för sjöars ekosystem.
  • Flera andra fiskarter som till exempel öring, får svårare att klara sig, bestånden minskar.
  • Bottenlevande arter som till exempel snäckor, sländlarver och andra insekter slås ut.
  • Fritidsfisket påverkas när fiskbestånden att fiska ifrån minskar.
  • Fiskevårdsföreningar, vars primära inkomst är avgifter från fiskekort, kan påverkas negativt.

Dessutom svårare att följa upp effekterna

Anslaget till kalkningen ska också räcka till provfiske och provtagning i sjöar och vattendrag för att följa upp hur kalkningen fungerar. Länsstyrelsen har tagit bort delar av uppföljningsprogrammet för att kunna behålla så mycket som möjligt av själva kalkningen.

Det gör att vi kommer få svårare att följa vad effekterna blir, av den här stora neddragningen i kalkningen.

Länsstyrelsen inleder dialog

Problemet med ökat pris på kalk är likartat för hela landet. Länsstyrelsen Västra Götaland har därför samordnat sig med övriga länsstyrelser för att återkoppla lägesbilden till Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som är den nationella myndighet som ansvarar för fördelningen landets kalkningsanslag.

Genom detta hoppas vi få andra prioriteringar och hitta sätt att mildra konsekvenserna, säger Mats Ivarsson.

Länsstyrelsen har också en dialog med de kommuner som berörs.

Fakta kalkningsanslaget

Statens anslag för kalkning ligger kvar på samma nivå som tidigare år men priserna på kalk har stigit kraftigt de senaste åren. Hösten 2021 fick Västra Götalands län ett extraanslag som gjorde kalkningen förra året kunde utföras enligt plan, trots en prisökning på kalkprodukter på cirka 12 procent. I år har inga extramedel tilldelats samtidigt som priserna fortsätter stiga.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss