Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Falköpings kommun får lov att flytta salamander från plats där de vill bygga skola

Salamander. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland.

Salamander. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland.

Falköpings kommun får lov att fånga den fridlysta vattensalamandern och flytta den från en trädgårdsdamm i centrala Falköping till en damm vid Marjarps industriområde. Det beslutade Länsstyrelsen idag. Beslutet är en förutsättning för kommunens planer på att bygga en skola på tomten bredvid.

Vi anser att den bästa lösningen i det här fallet är att flytta salamandrarna till en annan plats, som har bättre förutsättningar att långsiktigt erbjuda det salamandrarna behöver, säger Eva K Olsen, chef för enheten för naturärenden på Länsstyrelsen.

Ärendet har behandlats en gång tidigare och överklagats

Salamanderns nuvarande lekvatten är en trädgårdsdamm på en fastighet intill den tomt där Falköpings kommun vill bygga en ny högstadieskola. När kommunen 2021 fick dispens av Länsstyrelsen för att flytta salamandrarna, överklagade fastighetsägarna beslutet till Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen återförvisade ärendet till Länsstyrelsen för förnyad handläggning eftersom vi inte hade begärt in yttrande från fastighetsägarna.

Nu har vi begärt, och fått in yttranden. Vår bedömning är fortfarande att en flytt av salamandrarna är det lämpligaste alternativet. Platsen för skolan är väl avvägd och detaljplanen stämmer överens med intentionerna i översiktsplanen, säger Eva K Olsen.

Länsstyrelsen beslutar därför att bevilja kommunens ansökan om dispens.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss