Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny kartläggning om demokrati och mänskliga rättigheter i Västra Götaland

Illustration av två människor som skakar hand

Illustration av Annefrid Sjöman

Länsstyrelsen Västra Götaland har kartlagt arbetet med mänskliga rättigheter och demokrati i länet.
-En stor utmaning som vi ser är ojämlikheten mellan olika grupper, säger Timmy Jensen, utvecklare.

Kartläggningen består av två delar. Den första delen beskriver kommunernas arbete med mänskliga rättigheter och demokrati. Den andra delen beskriver läget i länet och hur läget har utvecklats över tid, genom ett antal statistiska indikatorer 

I kartläggningen framgår bland annat att 72 procent av de röstberättigade som är födda utanför Sverige deltog i valet 2018. För födda i Sverige var siffran 90 procent.

Kvinnor har i genomsnitt högre utbildningsnivå, men trots det lägre medianlön. Kvinnor röstar också i högre utsträckning än män, men representeras mindre i kommunfullmäktige och riksdag.

Barn och unga är en annan grupp som står inför särskilda utmaningar. Allt fler saknar behörighet till gymnasieskola, färre har avslutat grundskolan och fler barn och unga lever i ekonomisk utsatthet.

I arbetet med att kartlägga kommunernas arbete med mänskliga rättigheter och demokrati framgår att skillnaderna mellan hur kommunerna hanterat uppdraget är stora. Vissa kommuner har handlingsplaner för samtliga rättighets- och demokratiområden, medan andra helt saknar formell struktur för sitt arbete.

Samtliga kommuner som vi har intervjuat kan ge exempel på arbete som genomförs på alla områden. Västra Götaland har goda förutsättningar att efterleva mänskliga rättigheter och ha en god demokrati, men arbetet och utmaningarna skiljer sig åt, säger Timmy Jensen.

Kartläggningen presenteras för länets kommuner idag, den 3 mars, på Dialogforum för Mänskliga rättigheter och demokrati i Västra Götaland.

Mänskliga rättigheter och demokrati i Västra Götaland. Kartläggning hösten 2022 Länk till annan webbplats.

Dialogforum: Mänskliga rättigheter och demokrati i Västra Götaland Länk till annan webbplats.


Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss