Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arbetet med klarspråk ger resultat

Två personer läser på en läsplatta i naturen

Länsstyrelsen är en del av demokratin och vi ska vara lätta att förstå i all vår kontakt med individer, samhälle och omvärld. Därför arbetar vi medvetet och kontinuerligt med klarspråk.

Att arbeta med klarspråk är att varje dag bidra till demokrati. Vi vänder på vårt perspektiv och skriver för våra mottagare. Vad behöver mottagarna av Länsstyrelsens texter veta?

När vi skriver vårdat, enkelt och begripligt stärker vi förtroendet för våra verksamheter eftersom vi är inkluderande och tillgängliga, säger Linda Andersson, projektledare för arbetet med klarspråk och digital tillgänglighet på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Tydlig förbättring

Våra mallar, faktablad och beslut ska följa en röd tråd. Länsstyrelsens arbete med klarspråk har tagit helhetsgrepp på många texter, och vi ser förbättringar inom exempelvis arbetet med stiftelser.

Vi är inte i mål för klarspråk, vi har fortfarande mycket att arbeta med, säger Linda Andersson. Men vi ser att vi är på god väg. Våra texter innehåller många juridiska formuleringar, och att skriva dessa korrekt och begripligt – det är en utmaning!

Det systematiska arbetet med klarspråk innebär bland annat att vi arbetar med mallar, utbildningar och att tydliggöra svåra exempel i juridiska texter.

Vi mäter begripligheten

För fem år sedan gjorde Länsstyrelserna en marknadsundersökning för att lyfta fram vilka områden vi behövde förbättra. Nu har vi följt upp undersökningen genom att mäta om våra texter är mer klarspråk.

Undersökningen visar att tydligheten i våra texter har förbättrats avsevärt. För fem år sedan svarade hälften av våra mottagare av texter att det var svårt att förstå dem. Nu ser vi att endast en av tio av de vi frågade fortfarande tycker att våra texter är svåra att förstå.

Undersökningen visar att tydligheten i våra texter har förbättrats avsevärt. För fem år sedan svarade hälften av de tillfrågade grupperna att det var svårt att förstå dem. Några texttyper stack då ut som särskilt svåra att förstå. Det systematiska arbetet med att skriva klarspråk har gett resultat och nu tycker endast en av tio mottagare att dessa texter att de är svåra att förstå.

Kontakt