Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tidigare fågelskydd vid Hornborgasjön på grund av klimatförändringar

Tranorna, som kommer allt tidigare till Hornborgasjön, får nu ett bättre skydd. Foto: Martin Fransson

Ett varmare klimat gör att många vårfåglar kommer tidigare till Hornborgasjön. Därför ändrar Länsstyrelsen nu fågelskyddet runt sjön så att områden i den södra delen av naturreservatet skyddas redan från den 1 mars.

Vi ser att många flyttande fåglar kommer hit tidigare än de gjorde för tjugo år sedan, sannolikt på grund av det varmare klimatet. Även platsen där tranorna väljer att rasta har flyttats under åren, säger Sofie Stålhand, reservatschef Hornborgasjön.

Länsstyrelsen anpassar nu därför fågelskyddet vid Hornborgasjön så att det omfattar rätt plats vid rätt tid. Den största förändringen är att:

  • det gamla ”tranområdet” runt Bjurums gamla såg helt tas bort. Det behövs inte längre eftersom tranorna inte längre vistas där om våren, utan främst rastar på markerna i naturreservatet runt Trandansen.
  • fågelskyddet i den södra delen av Hornborgasjön börjar gälla redan den 1 mars, i stället för den 20 mars. Det är framför allt på strandängarna i de här delarna av sjön som det samlas fåglar tidigt.

Inom fågelskyddsområdet måste man hålla sig på leder och får inte vandra fritt i markerna. Detta för att hindra att fåglarna störs under sin känsliga häckningstid.

Visst är det härligt att få se fåglar på nära håll men det går det att göra på många ställen vid Hornborgasjön utan att störa fåglarna. Följ våra vandringsleder och de skyltar som finns i reservatet, säger Sofie Stålhand.

Fågelskyddet gäller årligen till 15 juli. Men det är alltid förbjudet att störa fåglar vid Hornborgasjön, året runt.

Det har hänt att människor avsiktligt skrämmer upp fåglar i reservatet. Det har bland annat varit incidenter med fotografer som gått nära flockar av fåglar för att få bättre bilder som flyger i väg.

Även om tider och gränser nu flyttas, så är det alltid förbjudet att störa fåglarna i reservatet. Tänk på att vi hälsar på hos dem och inte tvärtom när vi är ute i naturen, säger Sofie Stålhand.

Två kartor av hornborgasjönsområdet som visa det nya och det gamla fågelskyddsområdet

Vänstra kartan visa det gamla fågelskyddsområdet, den högra kartan visar det nya fågelskyddsområdet

Några tidiga vårfåglar du kan se vid Hornborgasjön

Snatterand: En simand som så här på våren ofta syns i par. Snatteranden simmar ofta med näbben under vattenytan och silar på så sätt vattnet efter jakt på mat. På vintern övervintrar många i de västra delarna av Europa. Ett fåtal kan övervintra i Sverige.

Bläsand: En and som dessvärre minskat med ungefär 40 procent de senaste 18 åren. Bläsanden häckar i skogssjöar och vid myrar i norra Sverige. Under flytten syns de i stora flockar bland annat i Hornborgasjön.

Kricka: Sveriges minsta and med sin längd på ungefär 40 cm. En and som finns i hela landet. Namnet är onomatopoetiskt det vill säga ljudhärmande. Krickan är en allätare och på menyn finns allt från insekter till vattenväxter.

Brunand: En starkt hotad and som trivs bäst i sjöar med mycket växtlighet. Arten häckar gärna ihop med skrattmåsar.

Grågås: En stor och vanlig gås som återvänder tidigt på våren. Grågåsen flyttar ofta till sydvästra Europa eller Nordafrika. På menyn står växter av olika slag.

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss