Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen på turné

Kommunbesök i Härryda och Mölndal 24 februari 2023

Att få direkta inspel på vad som är stora frågor hos kommunerna, det är uppdraget som Sten Tolgfors har på turnén genom länets 49 kommuner. Fredag 24 februari: Härryda och Mölndal.

Mycket dynamik i länet

Det är mycket som pågår, och arbetet med grön omställning är ett av de viktigaste uppdragen vi har idag. Vi behöver hjälpas åt med grön omställning med allt vad det innebär, vi behöver hjälpas åt i länet med allt från elkablar till bostäder. Här är många samverkansfrågor med kommunerna avgörande.

Syftet med kommunturnén är att lyssna in vilka stora frågor och utmaningar som kommunerna står inför idag. Med kommunbesöken kan vi också tydliggöra Länsstyrelsens roll och uppdrag, lyfta gemensamma beröringspunkter och fånga in värdefull information för vår uppgift att rapportera till regeringen om utvecklingen i länet.

Det är roligt och viktigt att träffas i dessa dialoger, säger landshövding Sten Tolgfors. Vi lyfte arbetet med grön omställning, civilt försvar och demokratifrågor, och pratade om hur vi kan samarbeta på bästa sätt.

Härryda och Mölndal

Sten Tolgfors träffade representanter för Härryda och Mölndal. Dagens kommunbesök genomfördes tillsammans med Lena Malm som är kontaktperson och chef för Länsstyrelsens samhällsavdelning.

Samarbetet är viktigt och helt nödvändigt. Det gäller i allt från frågan om järnvägen mellan Göteborg och Borås, till vad som är prioriterad jordbruksmark och frågan om digitalisering. Det finns ett behov av samordning i länet, att arbeta mer tillsammans och att Länsstyrelsen axlar det statliga ansvaret i samarbetet tillsammans med kommunerna.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss