Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

De representerade Västra Götaland på årets Sverigemiddag

Kvinnor och män står uppställda i festkläder i en vacker sal med Drottningens porträtt i bakgrunden.

Västra Götalands representanter, med respektive, på årets Sverigemiddag. Från vänster George Braun och Dorothy Braun, Landshövding Sten Tolgfors och Karin Larsson, Vibeke Ekström och Lennart Karlsson, Gunilla Martinsson och Göran Martinsson, Britt Älvsäter Thomasson. Foto: Jonas Borg

Gunilla Martinsson, Vibeke Ekström, George Braun och Britt Älvsäter Thomasson valdes i år ut att representera Västra Götalands län, tillsammans med landshövding Sten Tolgfors.

Den så kallade Sverigemiddagen har arrangerats av kungafamiljen sedan 2013 för att uppmärksamma personer som gör betydande insatser lokalt, regionalt eller nationellt. På middagen deltar representanter från kultur, näringsliv, utbildning, idrott och föreningsliv från alla Sveriges län samt landshövdingar. Det är landshövdingen i varje län som skickar in förslag på personer att bjuda in till Sverigemiddagen. Sedan väljer Kungen ut vilka som ska bjudas in.

- Västra Götalands läns deltagare på Sverigemiddagen representerade på ett mycket fint sätt viktiga delar av såväl civilsamhälle som offentliga verksamheter i länet - alla väl värda att lyftas fram, säger landshövding Sten Tolgfors.

- Vi nominerade personer från olika delar av samhället som gjort stora insatser för länet, för att bidra till att de får den uppmärksamhet de förtjänar, säger Kristina Körnung, från länsledningens kansli, som arbetat med urvalet.

George Braun, tidigare ordförande för Judiska församlingen i Göteborg, var en av dem som fick en inbjudan till slottet. Hur var det att bli utvald till Sverigemiddagen?

- Jag blev mycket positivt överraskad när inbjudan kom i brevlådan. Vandringen genom slottets många vackra salar fram till vita havet, där vi intog vår utmärkta måltid, en fröjd både för gommen och ögonen, var en fin upplevelse. Att jag dessutom blev placerad direkt vid sidan av Drottningen var en ära och ett minne för livet, säger han.

Representanter från Västra Götaland 2023

Gunilla Martinsson

Gunilla Martinsson är tidigare måltidschef vid Munkedals kommun och numera verksamhetsledare för Skolmatsakademin/RISE.

Genom kunskap och stort engagemang har Gunilla bidragit till den svenska livsmedelsproduktionen. Tillsammans med lokala producenter och leverantörer har hon varit med och utvecklat ett koncept för att stimulera den lokala och hållbara livsmedelsproduktionen i hela kommunen. Genom en aktiv dialog och ett gott samarbete läggs också grunden för en god krisberedskap.

Gunilla utsågs till Årets eldsjäl i Årets kökshjältar 2021, ett pris som delas ut av Länsstyrelsen Västra Götaland tillsammans med Västra Götalandsregionen. I sin nuvarande roll som verksamhetsledare för Skolmatsakademin, som vänder sig till verksamma i skola och skolrestaurang, når hon ut till de flesta kommuner i Västra Götaland.

Vibeke Ekström

Vibeke Ekström är samordnare vid Mölndals stad har ett långvarigt engagemang i socialt arbete och samhällsområdesarbete.

Hon har verkat i olika delar av länet och har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt att ge ungdomar ett positivt sammanhang. Tack vare en aktiv samverkan med universitetet har det också forskats kring detta arbete med goda resultat.

Idag är Vibeke samordnare för områdesarbetet i Bifrost i Mölndal, där hon bland annat arbetar med satsningen unga kommunutvecklare. Satsningen ska bidra till att ungdomar får ett första jobb, kan bidra till kommunen, stärka demokratin och vara goda förebilder för jämnåriga kamrater och för området i stort.

George Braun

George Braun är tidigare ordförande för Judiska församlingen i Göteborg.

George har ett stort samhällsengagemang. Han har oförtrutet stått upp för demokrati, bekämpat antisemitism och intolerans samt varit en aktiv del i att skapa goda relationer mellan minoriteter och olika religioner i länet.

Som långvarig moderator för Samling för Demokrati, som anordnas årligen på Förintelsens minnesdag den 27 januari, har han med värme och humanism lyft fram det som förenar oss – det mänskliga och alla människors lika värde.

Britt Älvsäter Thomasson

Britt Älvsäter Thomasson är ordförande för Brottsofferjouren i Fyrbodal. Dessförinnan var hon och ordförande i Brottsofferjouren Strömstad-Tanum under fem år.

Britt har ett flerårigt engagemang för brottsutsatta. Hon har med stort engagemang lyft fram situationen för brottsoffer och deras anhöriga, gett råd och stöd och hittat nya vägar för att stärka det lokala arbetet genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP-avtal).

I sitt tidigare yrkesliv var Britt personalchef på AB Volvo personvagnar i Göteborg.

Kontakt