Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regler vid köp av lantbruksfastigheter

Närbild på en trädstam en frostig dag. I bakgrunden syns en röd ladugård.

Foto: Martin Fransson

Regeringen har beslutat om ändringar i bilagan till Jordförvärvsordningen, vilka träder i kraft den 1 februari 2023. För Västra Götalands län innebär ändringarna att sex tidigare omarronderingsområden försvinner och endast två kommer att återstå. Den som vill köpa eller på annat sätt överta en lantbruksfastighet i de återstående områdena behöver fortsatt söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Förändringen i bilagan till Jordförvärvsförordningen (2005:522) beslutades av regeringen den 15 december 2022. Jordförvärvsförordningens bilaga anger vilka kommuner eller delar av kommuner som är glesbygdsområde och/eller omarronderingsområde enligt Jordförvärvslagen (1979:230). För dessa områden krävs förvärvstillstånd, ett tillstånd för att få köpa eller på annat sätt överta en lantbruksfastighet. Ansökan om förvärvstillstånd görs efter att ett köp eller annan överlåtelse har gjorts.

Med ändringsbeslutet följer också att man övergår från församlingsgränser till sockengränser, när det gäller avgränsningen för berörda glesbygds- och omarronderingsområden. Detta eftersom socken-gränserna är mer beständiga över tid.

Förändringar i omarronderingsområden

För Västra Götalands län innebär beslutet inga ändringar för glesbygdsområden. Däremot innebär beslutet att följande upphör att vara omarromderingsområden i Västra Götalands län:

  • Amnehärads församling i Gullspångs kommun.
  • Töreboda och Fredsbergs församlingar i Töreboda kommun.
  • Berg och Lerdala församling i Skövde kommun.
  • Broddetorps församling i Falköpings kommun.

Varnhem och Norra Lundby socken i Skara kommun är fortsatt omarronderingsområden.

Kontakt