Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fall av fågelinfluensa i Skaraborg

Två gyllenfärgade hönor går ute i gräset.

Arkivbild, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Ett fall av fågelinfluensa hos tamfågel har upptäckts hos en hobbyhönshållning i Skaraborg. Djurägare uppmanas att vara uppmärksamma och fortsätta vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda sina fjäderfän, exempelvis genom att förebygga risken för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar.

Stora dela av södra Sverige utgör sedan november högriskområde för fågelinfluensa, vilket innebär att särskilda regler gäller för att skydda svenska fågelbesättningar från smitta. Nu har säsongens första fall av fågelinfluensa upptäckts på tamfjäderfä hos en hobbyhönshållare i Skaraborg. De flesta fåglarna dog direkt till följd av smittan, övriga avlivades under torsdagen (26 januari).

Förstärk hygienrutiner

Har du tamfåglar är det viktigt att ha goda smittskyddsrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Viktigt att tänka på är att influensaviruset kan finnas i spillning från vilda fåglar. Jordbruksverket har mer information om vilka regler som gäller i högriskområden.

Rapportera döda fåglar

Fågelinfluensa finns i många varianter och är naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfåglar. De varianter som cirkulerat senaste året och som har orsakat stora utbrott hos fjäderfän har varit mycket smittsamma mellan fåglar och lett till stor dödlighet. Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, uppmanar därför allmänheten att rapportera fynd av sjuka eller döda fåglar på webbplatsen rapporteravilt.sva.se.

Mer information

Pressmeddelande om säsongens första fall av fågelinfluensa – Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Information om fågelinfluensa på Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Rapportera vilda djur – rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats.

Kontakt