Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Intresset för investering i biogasproduktion är stort i Västra Götaland – men potentialen är ännu större

Industribyggnader i olika format mot en blå himmel.

Foto: Mostphotos.com

Intresset för att producera biogas var stort under 2022 och i Västra Götaland fick vi in 20 ansökningar till Klimatklivet. Av dessa har 14 fått beviljat stöd och sex väntar på beslut. Potentialen för biogasproduktion i länet är fortsatt stor och vi hoppas därför på att få in fler ansökningar under 2023.

Klimatnyttan för att producera biogas är ofta god och majoriteten av ansökningarna som kommer in till Klimatklivet får beviljat stöd. Merparten av de ansökningar som rör biogasproduktion är investeringar i gårdsbaserad biogasproduktion som producerar el och värme, vilket stärker många lantbrukares självförsörjning. Förutom en fortsatt investering i gårdsbaserad biogasproduktion ser vi även att det finns stor potential för biogasproduktion inom andra sektorer.

Genom att ta vara på restströmmar av biologiskt avfall kan många industrier börja producera egen biogas på plats. Något som öppnar upp för nya möjligheter. Biogasen kan till exempel användas till processbränsle, uppvärmning eller producera el, säger Jesper Andersson, handläggare för Klimatklivet vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Det är främst aktörer i Skaraborg som har inkommit med biogasansökningar men vi ser även en del från Boråsregionen Sjuhärad. Vara är den kommun som inkommit med flest ansökningar.

Fröstorps Mjölk i Herrljunga kommun är en utav Västra Götalands gårdar som fått investeringsstöd för att producera el och värme med biogas. De har även investerat i en rad åtgärder som effektiviserar energianvändningen. Det går att läsa mer om Fröstorps Mjölk i Naturvårdsverkets pressmeddelande.

Västsverige växlar upp kring biogas

Under 2022 inleddes GreenGasGrid, ett samarbete mellan aktörer i Skåne, Halland och Västra Götaland. Utgångspunkten var den potentialstudie som visar att 5 900 GWh biogas skulle kunna produceras i länen redan idag utifrån befintliga substrat. Nuvarande produktion är cirka 800 GWh. Västra Götaland fortsätter vara aktiv i samarbetet som nu har övergått i det nya projektet Biogasboost Sydväst.

Klimatinvesteringar ökar försörjningstryggheten (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Bland de nyare åtgärderna finns bland annat vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, laddinfrastruktur, biokolproduktion och åtgärder som skapar cirkulära flöden genom att öka återvinningen av till exempel plast, betong och textil. Sedan starten 2015 har Klimatklivet beviljat stöd till nya investeringar som förväntas öka svensk biogasproduktion med 1,9 TWh, vilket motsvarar runt 80 procent av dagens produktion på 2,3 TWh. 40 procent av de beviljade åtgärderna 2022 har gått till produktion av biogas.

Medlen kommer till största delen från EUs återhämtningsfond, NextGenerationEU. Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 13 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering har totalt 31,5 miljarder kronor investerats för att minska utsläppen. Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet. Det största projektet har fått 210 miljoner kronor i stöd.

Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Kontakt