Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu blir det slåtter vid vackra Gåsevik

Bild på en vacker äng med en stig bredvid.

Gåseviks naturreservat, i Lysekils kommun, är ett populärt besöksmål. Det är inte svårt att förstå varför. Den vackra naturen är sommartid rikligt pyntad med blommor. Men växterna är beroende av skötsel. Därför ska vi återuppta slåttern i reservatet.

Slåtter? Vad är det? Jo, det är att skörda högt gräs. Gräs som sedan får torka och bli vinterfoder för tamboskap. Förr torkade gräset på hässjor, numera ligger det dolt i vita plastbollar på fälten.

Men slåtter är inte bara mat. Slåtter är också en förutsättning för att vissa växter ska trivas i landskapet. Exempelvis skönheter som brudbröd och natt och dag. Den senare, natt och dag, är också känd under namnet lundkovall.

I Gåseviks naturreservat har markerna dessvärre vuxit igen under senare år. Därför kommer vi att röja området och återuppta slåttern. Alltså ta fram det gamla kulturlandskapet igen. Vi kommer samtidigt se till att området blir mer besöksvänligt. Både för besökarnas och växternas skull.

Fakta om Gåsevik

Gåseviks naturreservat är 1,5 hektar stort. Alltså ganska litet. Området skyddades som naturminne 1974, för att år 2011 både benämnas och hanteras som ett naturreservat.

Att område är skyddat beror framför allt på den rika förekomsten av rara växter. Exempelvis natt och dag, ängsnycklar, korskovall och brudbröd. Många av växterna vill ha kalk i markerna. Det finns i överflöd vid Gåsevik. Här vilar nämligen mängder av snäck- och musselskal i jorden.

Reservatet ligger i en dalgång vid kusten, med klippor och berg som grannar. I hällmarkerna växer ljung. Med närhet till tätorten är reservatet en stor tillgång för friluftslivet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss