Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stärkt skydd för Mölndals och Göteborgs dricksvatten

Någon häller friskt vatten från en karaff i ett glas en sommardag. Foto: Johan Bävman, Mölndals stad/Svenskt Vatten.

Bättre skydd för Mölndals dricksvattentäkter och Göteborgs reservvattentäkt. Foto: Johan Bävman, Mölndals stad/Svenskt Vatten.

Nu blir ett större område runt Rådasjön och Norra Långevattnet vattenskyddsområde. De båda sjöarna försörjer Mölndals kommun med dricksvatten och Rådasjön är reservvattentäkt för Göteborg.

– Syftet är att vi ska skydda vattentäkterna för framtiden. Det är ett tätbefolkat område med mycket verksamheter, det är viktigt att vi kan fortsätta att utveckla samhället runt sjöarna på ett hållbart sätt, säger Annika Kjellkvist, chef för enheten för vattenmiljö på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Länsstyrelsen kommer i dagarna att skicka brev till cirka 10 000 fastighetsägare i området för att informera om beslutet och om vilka regler som gäller. Till exempel kan den som vill utföra stora schaktningsarbeten eller lagra stora mängder miljöfarliga ämnen framöver att behöva ansöka om tillstånd hos kommunen.

Ann Rane, vattenstrateg på Mölndals stad, är glad att det nya vattenskyddsområdet nu kommer till.

– Det har varit en flera år lång process, där många bidragit och vi är väldigt glada att det nu är på plats. Det tidigare vattenskyddsområdet täckte inte in de risker som finns. Sedan ska man vara medveten om att ett vattenskyddsområde inte kan lösa allt, vi måste fortsätta att jobba för att hantera risker, till exempel trafikdagvatten från riksväg 40 och andra vägar i närområdet, säger Ann Rane.

Stopp för båtmotorer med bensin och diesel om två år

En förändring som är viktig för alla med fritidsbåt är att det om ett par år kommer att bli förbjudet med förbränningsmotorer på de båda sjöarna.

– Det är givetvis en ganska stor sak om man behöver byta ut sin båtmotor till en eldriven. Därför finns en tidsfrist på två år. Befintliga verksamheter, som seglings- och roddklubbarna i Rådasjön har fått en ännu längre tidsfrist för sina räddnings- och säkerhetsbåtar, säger Annika Kjellkvist.

Vara rädda om vårt dricksvatten

Vattenskyddsområdet är ett skydd för framtiden, det betyder inte att vattenkvaliteten idag är dålig.

– Vi ska vara rädda om de resurser vi har, rena sjöar som kan förse så många med dricksvatten, säger Annika Kjellkvist.

Det är Länsstyrelsen som beslutat om vattenskyddsområdet och föreskrifterna kring Rådasjön och Norra Långevattnet och kommunerna, Mölndal, Partille och Härryda, är tillsynsmyndigheter som ser till att reglerna följs.

Karta över vattenskyddsområdet.

Karta över vattenskyddsområdet med de tre zonerna.

Fakta om vattenskyddsområden

De flesta kommunala dricksvattentäkter i Sverige har ett vattenskyddsområde. Varje vattenskyddsområde har egna regler, så kallade vattenskyddsföreskrifter. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både ytvatten och grundvatten.

De äldre vattenskyddsområdena har ett sämre skydd än de nyare, där det finns mer kunskap om hur verksamheterna runt vattnet påverkar och skyddet är bättre anpassat till nuvarande lagstiftning. Att förbättra skyddet är ett kontinuerligt arbete.

Kontakt