Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om lodjursjakt för 2023 i Västra Götaland

Lodjuret är fridlyst och får endast jagas under strikt kontrollerade former. Bilden visar ett lodjur i hägn. Foto: Magnus Elander, scandinav.se.

Lodjuret är fridlyst och får endast jagas under strikt kontrollerade former. Bilden visar ett lodjur i hägn. Foto: Magnus Elander, scandinav.se.

Länsstyrelsen beslutar idag om licensjakt efter åtta lodjur. Jakten börjar onsdagen den 1 mars 2023 och avslutas när de tilldelade djuren är skjutna eller senast den 31 mars 2023.

Högst två lodjur får fällas inom jaktområde ett, som består av Bengtsfors och Dals Ed kommuner.

Högst sex lodjur får fällas inom jaktområde två, som består av Bollebygd, Borås, Vårgårda, Alingsås, Essunga, Härryda, Lerum, Partille, Ale, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Ulricehamn och Tranemo kommuner. Område omfattas även av delar av kommunerna Mölndal (öster om väg E6), Göteborg (öster om väg E6, efter Tingstadstunneln öster om Göta älv), Trollhättan (söder om väg 47), Grästorp (söder om väg 47), Vara (söder om väg 47), Falköping (söder om väg 47) och Vänersborg (söder om väg 47).

Av de sex lodjuren får max ett fällas i Ulricehamns kommun och max ett i Tranemo kommun.

Lodjuret är fridlyst och får endast jagas under strikt kontrollerade former. Den som tänker bedriva licensjakt efter lodjur ska registrera sig i Naturvårdsverkets jägarregister och bör anmäla sig till Länsstyrelsens SMS-tjänst. Alla jaktledare måste vara anslutna till SMS-tjänsten.

Jakten avlyses i vartdera jaktområdet så snart de tilldelade djuren fällts, eller när jakttiden är slut den 31 mars. Om det finns snö i jaktområdena kan jakten vara avklarad snabbt, eftersom det kommer att vara lätt att hitta djuren. Om det däremot inte finns spårsnö, kan det vara svårare att få skottillfälle. Då kan det dröja innan alla de åtta tilldelade djuren är fällda.

Varje år beslutar Länsstyrelsen om, och i så fall hur många djur som får skjutas. Länsstyrelsen utgår då från förra årets inventeringsresultat (det vill säga hur många lodjur som konstaterats i länet) och antal angrepp av lo på tamdjur som skett under året. Vi följer även den regionala förvaltningsplanen för lo och Sveriges lantbruksuniversitets, SLU:s, bedömning av vad som är lämpligt för att de olika förvaltningsområdena fortsatt ska ha en gynnsam bevarandestatus.

Vid förra årets licensjakt fick fem lodjur skjutas i Västra Götalands län. Totalt sköts endast två lodjur.

Läs beslutet i sin helhet (rättad version) Pdf, 4.7 MB.

Rättelse av beslut: Jaktområde två har justerats jämfört med hur det beskrevs i det dokument (beslut) som först publicerades.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss