Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Våld i nära relation är ett brott

På bilden syns från vänster: Danjela Mitric och Evalena Djerf, utvecklare folkhälso- och rättighetsfrågor tillsammans med landshövdning Sten Tolgfors.

Vad händer när en person försöker lämna en våldsam partner? Vad kan kommuner och andra samhällsaktörer göra för att den svåra processen att lämna ska bli mer säker och trygg för den våldsutsatta?

Resultatet från en nationell kartläggning om stadigvarande boende för våldsutsatta, med eller utan barn, visar tydligt att förstärkt nationell samverkan behövs för att skydda och stödja våldsutsatta. När det är svårt att få bostad kan det vara omöjligt att lämna en våldsam partner.

­­­­­­­­­­­­­Vi måste höja kunskapen om bostadssituationen för våldsutsatta. Bostadssituationen är för många en mur mellan våldet och friheten. Vi måste agera, genom att samverka. För det finns ingen tvekan – våld i nära relation är inte bara en fråga för det egna hemmet. Det är ett brott, säger Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götaland.

2022: hittills en mördad kvinna i veckan

I genomsnitt har sexton kvinnor per år mördats av nuvarande eller tidigare partner de senaste tjugo åren. Det är ungefär en kvinna var tredje vecka. Hittills i år har en kvinna i veckan mördats enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Ökade möjligheter att flytta från sin våldsamma partner till ett eget tryggt boende minskar risken att mördas.

Våld och bostadssociala frågor: från utsatthet till jour till boende

Den 13 december samlades ett hundratal ledningspersoner från kommuner, bostadsbolag och hyresgästföreningar, samt yrkesverksamma som jobbar med våld eller bostadsfrågor för att få kartläggningen presenterad och för att få en helhetsbild av läget.

Efter Sten Tolgfors inledningstal, berättade Danijela Mitric om våldets mekanismer och de olika typer av våld som finns. Det är lätt att tänka att det bara är fysiskt våld mot en annan människa som är våld. Men det kan även handla om att förstöra något som är viktigt för någon annan, som att kasta något som har affektionsvärde för partnern eller riva sönder partnerns favoritplagg. Det kallas materiellt våld. Andra sorters våld är psykiskt våld, vilket innebär att trycka ner någon och skada personens självkänsla eller ekonomiskt våld, vilket till exempel kan handla om att ta stora lån i partnerns namn.

Landshövdingen underströk betydelsen av att konferensen skulle ge besked om hur alla samhällsaktörer tillsammans kan göra mer för att förhindra att våld i nära relationer får fortsätta, inte minst så att inte barn växer upp med föräldrar som misshandlas och dödas.

Kontakt