Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu stärker vi arbetet för miljömålen

Grönskande skog

Tolv av länets femton miljömål nås inte till 2030. Det visar Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens årliga uppföljning av miljömålen i Västra Götaland. Samtidigt görs många insatser. Flera nya åtgärdsprogram inom miljöområdet förväntas bidra till större måluppfyllelse framöver.

Trots aktivt åtgärdsarbete i länet har trenden inte vänt för något miljömål det senaste året. För att vända utvecklingen krävs bland annat minskade utsläpp från industrin, större hänsynstagande inom jord- och skogsbruk och samordnande insatser för att förbättra havsmiljön.

Vi ser med stort allvar på att miljömålen inte nås. Västra Götaland har goda förutsättningar för grön omställning, givet att den regionala elförsörjningen och elnätkapaciteten byggs ut. Länsstyrelsen lägger därför stor vikt vid arbetet med dessa frågor, säger landshövding Sten Tolgfors.

Stort engagemang i länet

Det nya åtgärdsprogrammet för miljömålen lanserades under 2022 och engagerar många av länets kommuner. Även räddningstjänster, luftvårdsförbund och skogliga aktörer deltar. Fokus är på åtgärder som stärker den biologiska mångfalden och minskar klimatpåverkan. På vattenområdet finns ny förvaltningsplan och åtgärdsprogram för vatten som skapar engagemang. Inom kraftsamlingen Klimat 2030 arbetar alla länets 49 kommuner med åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser.

Våra åtgärdsprogram är viktiga plattformar för att samla länets aktörer och växla upp arbetet. Programmen berör många delar som behövs för att vi ska kunna skapa en hållbar utveckling. Det är glädjande att så många deltar, säger Nardono Nimpuno, chef för klimat- och miljömålsenheten på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Fortsatt allvarligt läge för miljömålen

Trenden är negativ för utvecklingen i skogs- och odlingslandskapen i Västra Götaland. Miljöhänsynen behöver öka och den fysiska planeringen måste i högre grad beakta värdet av exempelvis grönområden, kulturmiljö, luftkvalitet och grundvatten.

Flera mål är komplexa och kräver genomgripande förändringar av vårt samhälle och sätt att hantera naturresurser. Sådant görs inte över en natt. På vägen dit får vi inte glömma allt det bra som görs. Exempelvis har vi det senaste året sett många kommuner och föreningar i Västra Götaland som gjort värdefulla insatser inom pollinering och restaurering av våtmarker, säger Nardono Nimpuno.

Läs mer miljömålsbedömningarna för Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Läs mer om åtgärdsprogrammet för miljömålen Länk till annan webbplats.

Läs mer om Klimat 2030 Länk till annan webbplats.

Läs mer om Förvaltningsplan och åtgärdsprogram för vatten Länk till annan webbplats.

Kontakt