Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Migration och möjligheter på arbetsmarknaden i en föränderlig värld

Människor går över ett övergångställe.

Foto: Susanne Kronholm/Johnér bildbyrå

Integrationsforum 24 november sätter fokus på utmaningar och möjligheter för personer med migrationsbakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. Den årliga konferensen samlar tjänstepersoner och politiker från länets 49 kommuner, civilsamhällesorganisationer och myndigheter med uppdrag inom migration och integration.

Att människor kommer i jobb och får en egen försörjning är viktigt för att öka delaktigheten i samhället. Vi har i vårt uppdrag att stötta initiativ som främjar nyanländas etablering. Genom Integrationsforum erbjuder vi en arena för kunskap och erfarenhetsutbyte mellan aktörer i länet, säger Pia Falck, chef för Länsstyrelsens integrationsenhet.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos har den stora efterfrågan på arbetskraft inte klingat av, vilket innebär många jobböppningar i länet. Men för att bryta långtidsarbetslöshet krävs det ofta en kedja av insatser, där subventionerade anställningar är centralt, men även lokala jobbspår, praktik och matchningstjänster.

Oavsett konjunkturläge kommer det att finnas en stor efterfrågan på utbildad arbetskraft. Därför är det centralt att motivera och vägleda fler till utbildning som leder till arbete, säger Ana Sánchez på Arbetsförmedlingen region väst, som tillsammans med Migrationsverket och Västra Götalandsregionen är medarrangörer till konferensen.

Ur programmet

Under konferensen får deltagarna lyssna till talare som beskriver dagens arbetsmarknad och ta del av exempel på satsningar som ska stärka jobbmöjligheterna för personer med migrationsbakgrund. Konferensen inleds med tal av landshövding Sten Tolgfors.

  • Begreppet gigekonomi beskriver en trend på arbetsmarknaden där fasta jobb ersätts med tillfälliga och mer osäkra anställningar. Maria Norbäck, docent i företagsekonomi och föreståndare vid Centrum för Forskning om Arbete och Sysselsättning vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet, beskriver en arbetsmarknad i förändring.
  • Innovationshuset Changers Hub visar i en studie att många unga vuxna med migrationsbakgrund har upplevt negativt bemötande i jobbsammanhang. Changers hub arbetar för att alla unga ska få samma möjlighet att förverkliga idéer och påverka sin framtid.
  • Genom satsningen #ConnectWithUkraine matchas människor som flytt från Ukraina mot västsvenska arbetsgivare i behov av särskild kompetens, men där kunskaper i svenska är mindre viktigt.
  • Helhetslyftet är ett treårigt projekt där studier i svenska kombineras med yrkesstudier eller andra förberedande insatser, anpassade till målgruppens behov. Målet att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet hos tredjelandsmedborgare.
  • Eftermiddagens panelsamtal ”Utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden” leds av Anders Carlberg, avdelningschef för Forskning och utveckling (FoUU) på Västra Götalandsregionen. I panelen deltar Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt näringsliv, Västra Götaland, Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena Idé, Ari Amin, Changers Hub och Emil Persson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Läs mer om Länsstyrelsens integrationsuppdrag:

Länsstyrelsens arbete med integration

Kort om Integrationsforum

Länsstyrelsen har bjudit in till Integrationsforum sedan 2013. Årets konferens arrangeras som vanligt i samverkan med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Västra Götalandsregionen. Integrationsforum vänder sig till politiker och de som arbetar med eller är aktiva inom området migration och integration.

Kontakt