Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt nätverk med Göteborgs besöksnäring för att bekämpa människohandel

kanal i stadsmiljö med ljus från husen som reflekteras

Foto: Happy Visuals/Göteborg & Co

Den 18 oktober är EU:s Anti-trafficking Day - en särskild dag för att uppmärksamma och bekämpa människohandel. Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götaland gör detta med en heldagskonferens den 18 oktober där besöksnäringens aktörer välkomnas för att höja kunskapen och mobilisera till ett gemensamt preventivt arbete.

Konferensen ”Tillsammans mot prostitution och människohandel” annordnas av Göteborgs stad (Socialförvaltningen Centrum, Mika-mottagningen, KAST-verksamheten, Regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel samt Göteborg & Co), Polisen och Länsstyrelsen Västra Götaland och blir startskottet för ett nytt nätverk för besöksnärings- och kulturaktörer inom destination Göteborg och Västra Götaland.

Att besöksnäringen utnyttjas för prostitution och människohandel vet vi. Därför är det viktigt att rikta sig direkt till dem med kunskap så att fler aktörer upptäcker och agerar, säger Anders Sandberg vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

Nätverket kommer arbeta långsiktigt, vara en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och underlätta för nätverkets medlemmar att upptäcka problemet och agera och genomföra förebyggande insatser.

Läs mer om programmet i pressmeddelande från Göteborg & Co

Göteborgs besöksnäring vill bekämpa människohandel och prostitution | Göteborg & Co AB (tt.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt