Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Start för årets älgjakt i Västra Götaland

Ung älgtjur i frostig höstskog. Foto: Gert Olsson, Scandiav Bildbyrå.

Drygt fem tusen älgar får skjutas i Västra Götaland under årets älgjakt. Foto: Gert Olsson, Scandiav Bildbyrå.

På lördag, den 8 oktober, startar årets älgjakt i Västra Götaland. Ta på reflexväst och färgglad toppluva om du ska ut i skogen och var extra uppmärksam i trafiken.

I år får det fällas 5 163 älgar i länet, fördelat på 2 294 vuxna och 2 869 kalvar. Det är en något mindre tilldelning än tidigare år.

För de så kallade älgskötselområdena finns treåriga skötselplaner som markägare och jakträttshavare i områdena har tagit fram tillsammans och som vi sedan har granskat och fastställt. I dessa områden fälls älg i enlighet med planen, säger Sofia Ring, vilthandläggare, Länsstyrelsen Västra Götaland.

För länets licensområden beslutar Länsstyrelsen varje år hur många djur som får skjutas. Länsstyrelsen utgår då från förvaltningsplaner, där många faktorer ingår. Bland annat senaste årens inventeringsresultat, skador på skogen, viltolyckor och rovdjursförekomst.

Jakten pågår till och med den 31 januari 2023, inom licensområden och älgskötselområden. Största delen av länets mark ingår här. På oregistrerad mark får endast jakt efter älgkalv ske och endast till och med 12 oktober.

Länsstyrelsen har skickat ut information till länets alla älgförvaltningsgrupper och älgjaktområden, bland annat om fällavgifter för jaktåret 2022/ 2023, som är 1 000 kr för vuxet djur och 200 kr för kalv, att älgar som fälls ska rapporteras in till Länsstyrelsen inom 14 dagar samt rekommendationer för älgjakten.

Fakta älgjaktområden

Det finns tre olika typer av älgjaktområden. Största delen av Västra Götaland ingår i älgskötselområden.

  • Älgskötselområden. Har treåriga skötselplaner som tas fram tillsammans av jakträttsinnehavare och markägare och granskas och fastställs av Länsstyrelsen.
  • Licensområden. Länsstyrelsen beslutar varje år hur många älgar som får fällas.
  • Oregistrerad mark. Övrig mark. Inga vuxna älgar får fällas.

Fakta allemansrätten och älgjakt

Allemansrätten ger rätt för alla röra sig fritt i den svenska naturen, även under älgjakten. Men den säger också att det är förbjudet att med flit hindra, försvåra och störa jakt eller fiske.

Skyltar med texten ”Jakt pågår” eller liknande betyder att man ska vara medveten om att jakt pågår och visa hänsyn till jägarna. För att synas bättre i skogen kan du ha på dig färgglada kläder eller en reflexväst. Ge dig till känna om du stöter på jägare i skogen, men undvik i möjligaste mån att störa jakten.

Kontakt