Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Succé för ålgräsplantering vid Tjörn

Dykare vid ålgräsäng. Foto: Eduardo Infantes, Göteborgs universitet.

Dykare vid ålgräsäng. Foto: Eduardo Infantes, Göteborgs universitet.

Förra året planterades 80 000 ålgräsplantor i en havsvik vid Lilla Askerön mellan Tjörn och Orust. När forskarna inventerade området i september kunde de till sin glädje konstatera att antalet mer än tiodubblats.

Ålgräsängarna i södra Bohuslän har minskat kraftigt de senaste årtiondena. På många platser har de försvunnit helt. I en grund vik vid Lilla Askerön i Tjörns kommun har Länsstyrelsen i Västra Götaland och forskare från Göteborgs universitet därför testat sandtäckning som metod för att återplantera ålgräs.

Förra våren spreds sammanlagt 1 800 ton grovkornig sand ut på ett 10 000 kvadratmeter stort område i viken. Under sommaren planterades sedan ålgräsplantor för hand i området.

– Genom att först lägga ut sand har vi skapat nya förutsättningar i en vik där det varit för grumligt för ålgräset att överleva. Det här är en ny metod i Sverige och därför är det extra roligt att ålgräset tagit sig så bra efter planteringen, säger Beatrice Alenius, marinbiolog och projektledare vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Den första uppföljningen, i slutet av förra året, lovade gott. Då hade antalet skott i området fördubblats. När forskarna återvände i september i år var de spända. De vet sedan tidigare att vintern är en kritisk tid för ålgräsplanteringar. Till sin glädje möttes de av en böljande ålgräsäng. Antalet plantor i området hade ökat från 80 000 till 860 000.

– När vi inledde den här restaureringen visste vi att det var ett högriskprojekt. Det gick inte att veta om det sandtäckta området var tillräckligt stort för att förbättra vattenkvaliteten så mycket att ålgräset skulle klara sig. Därför kändes det väldigt tillfredsställande att se hur ålgräsängen bredde ut sig, säger Per Moksnes, forskare vid institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet.

Ålgräsängar har en viktig ekologisk roll. Rötterna binder sedimentet och hindrar erosion och uppgrumling. De är också viktiga för den biologiska mångfalden. Ålgräsängarna fungerar som barnkammare för exempelvis fiskar och kräftdjur.

– Den biologiska mångfalden har ökat kraftigt i det planterade området. Vid besöket förra veckan myllrade det av krabbor, havsanemoner, fiskar och andra havslevande djur i den planterade ängen, i mängder som liknar en naturlig ålgräsäng, säger Per Moksnes.

Restaureringen är en del av ett fyraårigt projekt som drivs av Länsstyrelsen i samarbete med Göteborgs universitet. Projektet finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden samt Havs- och vattenmyndigheten.

Fakta om ålgräs

Ålgräs är en art av sjögräs som kan bilda ängar under ytan. Ålgräsängarna myllrar av liv och är viktiga för den biologiska mångfalden. De är bland annat barnkammare för många fiskar och kräftdjur. De bidrar också till att minska övergödning och klimatförändringar, genom att ta upp och lagra stora mängder näringsämnen och kol i sedimentet.

Ålgräsängar är ett av de mest produktiva ekosystemen som finns, men är hotade av till exempel övergödning och överfiske. Andra hot är mänsklig påverkan på grunda havsbottnar, som bryggor, muddring och ankring från båtar.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland

Beatrice Alenius
Marinbiolog och projektledare
010-224 44 75
beatrice.alenius@lansstyrelsen.se

Göteborgs universitet

Per Moksnes
Forskare vid institutionen för marina vetenskaper
0732-57 62 24
per.moksnes@marine.gu.se

Kontakt