Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bred representation under uppstartskonferensen för ACCEL

Landshövding Sten Tolgfors öppnade konferensen tillsammans med regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson och Lotta Medelius-Bredhe, Generaldirektör för Svenska Kraftnät. Foto: José Lagunas Vargas

Under ACCEL:s uppstartskonferens i tisdags samlades näringslivstoppar, nyckelpersoner i offentlig sektor, Västra Götalandsregionen, Svenska kraftnät, Länsstyrelsen och en rad andra aktörer för att gemensamt ta krafttag för grön omställning.

Snabbare nätutbyggnad och ökad produktion av fossilfri el är avgörande för den nödvändiga elektrifieringen som kommer behövas av både fordonsflotta och industri. Landshövding Sten Tolgfors öppnade konferensen tillsammans med regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson och Lotta Medelius-Bredhe, Generaldirektör för Svenska kraftnät.

- Västra Götaland är på gång när det gäller grön omställning. Därför är jag väldigt glad över att vi idag har samlats och samtalar kring hur vi tillsammans kan ta steg framåt för utvecklingen av ett starkt och robust län, sade Sten Tolgfors i sitt öppningstal.

Näringslivet väl representerat

Många viktiga personer från näringslivet var med på konferensen. Bland annat var representanter för de båda kommande batterifabrikerna, AB Volvo och Novo Energy AB, på plats, liksom VD för både Göteborgs Hamn och Borealis AB. Enigheten var stor om att det nu behövs gemensamma krafttag för att den el som behövs för den gröna omställningen i Västra Götaland ska kunna vara på rätt plats i rätt tid.

Om ACCEL

ACCEL är en samverkansarena för accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland och drivs av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Svenska kraftnät. Tanken med ACCEL är att tillsammans hitta lösningar och dela erfarenheter med fokus på en ökad elnätskapacitet kopplat till industrins och transportsektorns elektrifiering.

Man och kvinna skakar hand.

Sten Tolgfors skakar hand med Maria Andersson (C ). I bakgrunden syns Västra Götalandsregionens miljöchef Gustaf Zettergren. Foto: José Lagunas Vargas.

Kontakt