Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förbered dig på

krisen med lokal mat

Den 26 september till 2 oktober är det åter dags för Krisberedskapsveckan. MSB leder kampanjen och årets tema är mat.

Krisberedskapsveckan är en nationell kampanj som lyfter hur vi kan hantera vardagen vid exempelvis varubrist, energibrist eller långa elavbrott. Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av svensk livsmedelsberedskap.

På Länsstyrelsen jobbar vi för en hållbar livsmedelskedja. Det innebär att den totala produktionen av livsmedel ska öka – samtidigt som vi når våra uppsatta miljömål.

– Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 ska till exempel bidra till att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar och att vi når en högre grad av självförsörjning gällande livsmedel i Sverige. På Länsstyrelsen samarbetar vi med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet, säger Lena Björkqvist, samordnare livsmedel på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Enligt MSB behöver fler privatpersoner skaffa sig en hemberedskap för en vecka och bland de privatpersoner som har stärkt eller planerar att stärka sin hemberedskap är det vanligast att man bygger upp ett lager av extra mat.

Stärk livsmedelsberedskapen

En annan insats som både samhället i stort och privatpersoner kan göra för att stärka den svenska livsmedelsberedskapen är att handla mer lokalproducerad mat. Länsstyrelsen stöttar länets kommuner och mindre producenter i arbetet med livsmedelsupphandlingar för att öka mängden lokalproducerad mat i länets offentliga kök.

– Att fler köper lokalproducerad mat bidrar till en mindre sårbar livsmedelsproduktion i Västra Götaland och på så sätt bidrar vi också till Västra Götaland som ett robust och motståndskraftigt län, säger Lena Björkqvist.

Kontakt