Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

­­Den slutliga rösträkningen är igång

två kvinnor sitter vid ett bord och räknar röster

Rösterna i riksdagsvalet räknas först, sedan rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till regionfullmäktige.

I morse, den 12 september, inledde länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Alla röster som räknats på valkvällen räknas nu igen.

I Nova Arena i Trollhättan sitter nu drygt 300 rösträknare och räknar om rösterna från hela Västra Götaland. Och det är många röster som ska räknas.

– Totalt handlar det om cirka tre miljoner röster. Rösterna i riksdagsvalet räknas först, sedan rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till regionfullmäktige. Rösträkningen i de tre valen brukar vara färdig inom två veckor från valdagen, berättar Ulla Bäckekihl, valansvarig på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Många människor utspridda vid bord i stor lokal räknar röster

Drygt 300 personer har utbildats för att manuellt kontrollräkna valnattens resultat i Västra Götaland.

Vid den slutliga rösträkningen kontrollräknar Länsstyrelsen alla röster. Det innebär bland annat att alla länets röster räknas på nytt, personkryss räknas för första gången och ogiltiga röster granskas.

– Vi har goda rutiner för att upptäcka fel och känner oss trygga med att Sverige har ett robust och rättssäkert valsystem, säger Ulla Bäckekihl.

Rösterna i riksdagsvalet räknas först, sedan rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till regionfullmäktige.

På Valmyndighetens webbplats, val.se, uppdateras resultat kontinuerligt. Det är dock tidigast på fredag den 16 september ett resultat som är juridiskt fastställt kan presenteras. Fram till dess kommer resultatet att korrigeras och uppdateras löpande.

– När det gäller val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige är det Länsstyrelsen som fördelar mandat mellan partierna och utser ledamöter och ersättare. Ett juridiskt fastställt resultat i dessa båda val presenteras cirka två veckor efter valdagen, avslutar Ulla Bäckekihl

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna på Nova Arena i Trollhättan.

Kontakt

Ulla Bäckekihl

Valansvarig

Telefon: 010-224 56 08