Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vätterns miljöföroreningar undersöks på djupet

En fyr på en udde vid vattnet.

Vanäs fyr i Karlsborg. Foto: Mostphotos.com

I höst går startskottet för kartläggning av föroreningar i Vätterns bottensediment. Sveriges geologiska undersökning (SGU) gör undersökningarna i samarbete med länsstyrelserna runt Vättern. Undersökningarna görs för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats och minska spridningen av miljögifter.

Utsläppen av miljögifter i Vättern har minskat i modern tid. Men sedan tidigare finns gamla föroreningar kvar som riskerar att sprida sig i ekosystemet. Undersökningen ska kartlägga förekomster och mängder av miljöföroreningar i Vätterns bottensediment. Ett bättre underlag om Vätterns miljöproblematik är mycket viktigt för att kunna prioritera vilka framtida miljöåtgärder som ska sättas in.

Det saknas en samlad bild av Vätterns föroreningssituation, vilket gör det svårt att veta hur och var åtgärder ska sättas in för att göra största möjliga nytta, säger Olof Larsson, projektledare på SGU.

De föroreningar som ska undersökas i Vättern är organiska föroreningar som till exempel dioxiner, PFAS, TBT och PAH, och metaller som till exempel kvicksilver, koppar och krom.

En förstudie görs under hösten

Undersökningarna smygstartar under hösten 2022 med en förstudie som lokaliserar lämpliga provtagningsställen inför kommande provtagningar. De flesta provtagningarna görs under 2023 och på våren 2024 ska undersökningarna vara genomförda och en slutrapport tas fram. Undersökningar av bottensediment kommer att göras runt hela sjön, både strandnära och i utsjön.

Länsstyrelsen Västra Götaland en av fyra länsstyrelser

Arbetet med att kartlägga Vätterns sediment utförs av SGU i samarbete med länsstyrelserna i Östergötland, Jönköping, Västra Götaland och Örebro län. Länsstyrelsen i Östergötland håller samman länsstyrelsernas del av arbetet med kartläggningen. Projektet finansieras till största delen av Naturvårdsverket, medan SGU och de medverkande länsstyrelserna bidrar med finansiering inom ramen för egna anslag.

Miljöföroreningar i Vättern undersöks (sgu.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt