Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

StoryMap om bostadsläget i länet

Hur ser bostadsmarknaden ut i länet? Och hur ser utvecklingen ut jämfört med befolkningsmängden? Nu finns en StoryMap som visualiserar detta med hjälp av kartor och diagram.

En StoryMap är en webbaserad GIS-applikation. Den fungerar som en webbplats och används för att presentera kartor och kartdata i ett berättelseformat.

StoryMap om bostadsförsörjning i Västra Götalands län utgår från den årliga bostadsmarknadsanalysen, men det finns också en del fördjupat material.

Vi har gjort en fördjupning och tagit fram en historisk analys av kommunernas bedömning av faktorer som begränsar bostadsbyggandet. Detta, och mycket mer, hittar du i storymapen, säger Christian Jönsson Hammenfors, bostadsstrateg på samhällsbyggnadsenheten Länsstyrelsen Västra Götaland.

Både StoryMap och bostadsmarknadsanalys vänder sig till intresserade som vill följa utvecklingen på bostadsmarknaden och ta del av information om vårt och kommunernas arbete med bostadsförsörjning.

Vår förhoppning är att kommuner, organisationer, företag och andra aktörer ska ha nytta av materialet i sitt strategiska arbete, säger Christian Jönsson Hammenfors.

StoryMap – Bostadsförsörjning i Västra Götalands län Länk till annan webbplats.

Kontakt