Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

300 valarbetare ska räkna
3 miljoner röster

Ett viktigt och spännande val väntar. Direkt efter valet påbörjar Länsstyrelsen, som är regional valmyndighet, den slutliga rösträkningen. Drygt 300 personer har utbildats för att manuellt kontrollräkna valnattens resultat i Västra Götaland.

– Vi har goda rutiner för att upptäcka fel och känner oss trygga med att Sverige har ett robust och rättssäkert valsystem som grundar sig på allmän och lika rösträtt, säger Ulla Bäckekihl, valansvarig på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Skillnader mellan preliminärt och slutligt valresultat

Under valnatten ansvarar länsstyrelserna för valnattsrapporteringen till Valmyndigheten. Det innebär att kommunernas valnämnder rapporterar sin preliminära rösträkning till Länsstyrelsen, som sedan registrerar det preliminära resultatet så att allmänheten kan ta del av det på Valmyndighetens webbplats.

– På måndagen efter valdagen börjar vi på Länsstyrelsen arbetet med den slutliga rösträkningen. Rösterna i riksdagsvalet räknas först, sedan rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till regionfullmäktige. Rösträkningen i de tre valen brukar vara färdigräknade inom två veckor från valdagen, fortsätter Ulla Bäckekihl.

Vid den slutliga rösträkningen kontrollräknar Länsstyrelsen alla röster. Det innebär bland annat att alla länets röster räknas på nytt, personkryss räknas för första gången och ogiltiga röster granskas. Valmyndigheten fastställer resultatet i valet till riksdagen cirka en vecka efter valdagen och Länsstyrelsen fastställer resultaten i region- och kommunfullmäktige cirka två veckor efter valdagen.

Rösträkningen är en allmän förrättning

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. I Västra Götaland sker rösträkningen på Nova Arena i Trollhättan.

Kontakt

Ulla Bäckekihl

Valansvarig

Telefon: 010-224 56 08