Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen kontrollerar strandskyddet i grunda havsvikar

En grund havsvik med bryggor och en stenpir.

Under vecka 35 och vecka 37 genomför Länsstyrelsen en tillsynskampanj med fokus på anläggningar i grunda havsvikar. Denna gång besöker vi natura 2000-områden vid Åbyfjorden, Härmanö, Tanumskusten och Idefjorden.

Grunda havsvikar är viktiga för biologisk mångfald. Sjögräsängar, blåstångsklippor och långgrunda sandbottnar är förutsättningar för fiskyngel, smådjur och vadarfåglar. Samtidigt är grunda havsvikar attraktiva för mänskliga anläggningar, till exempel bryggor, pirar och sjöbodar. Dessa kan påverka växt- och djurliv samt friluftsliv negativt. Under kampanjen kommer vi att kontrollera anläggningar inom strandskyddsområdena.

Länsstyrelsen arbetar ofta med planerad tillsyn i form av kampanjer. Då kontrollerar vi samtliga objekt inom ett avgränsat strandområde, under en angiven period. 

Det är ett effektivt sätt att jobba på, eftersom vi hinner med mycket på kort tid.
Det är också ett sätt att garantera lika behandling eftersom vi granskar samtliga objekt inom ett avgränsat område vid samma tillfälle, säger John Thorbäck, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Journalister inbjuds att följa med

Det finns möjligheter för media att följa med på tillsynen under fältdagarna. Vid intresse – kontakta:

John Thorbäck 010-224 43 52 (v.35 i Åbyfjorden, Sotenäs kommun)

Emelie Holm 010-224 45 23 (v.35 i Åbyfjorden, Lysekils kommun)

Kristina Höök Patriksson 010-224 51 63 (v.35 på Härmanö, Orust kommun).

Alexander Karlberg 010-224 54 65 (v.37 i Tanumskusten, Strömstads kommun)

Fakta om strandskydd

Strandskydd handlar om att alla människor ska ha tillträde till landets stränder. Det handlar också om att rädda kvar livsmiljöer för en rad olika växter och djur. Skuggande konstruktioner kan skada bottenvegetationen, som behöver ljus för att växa. Många nya anläggningar blir också avhållande för allmänheten som annars skulle kunna använda platsen för att bada, skåda fåglar, vandra eller utföra andra aktiviteter på platsen. Det är förbjudet att uppföra eller utöka bryggor och andra anordningar inom strandskydd. Ska något byggas måste man ha en dispens från tillsynsmyndigheten.

Kontakt

John Thorbäck
Naturvårdshandläggare
010-224 43 52
John.thorback@lansstyrelsen.se

Pressansvarig
Maria Adervall
010-224 42 65
maria.adervall@lansstyrelsen.se

Kontakt