Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västra Götaland tar steg mot en starkare beredskap

En grusväg slingrar sig framåt i ett höstlandskap på landsbygden.

Foto: Martin Fransson

Nu finns det en planeringsinriktning för civilt försvar och höjd beredskap för Västra Götalands län. Planeringsinriktningen ska inrikta, vägleda och stödja kommunerna i deras planläggning för ledning och samordning under höjd beredskap. Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram dokumentet tillsammans med representanter från olika aktörer i länet.

– Det händer mycket nu som knyter an till det civila försvaret. Vår uppgift i Västra Götaland är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, upprätthålla en nödvändig försörjning och bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Därför träffas vi här idag för att stärka er och oss under arbetet, säger tillförordnad landshövding Lisbeth Schultze, som idag inledde presentationen av planeringsinriktningen för länets kommuner och övriga aktörer.

Totalförsvaret, som består av det militära och det civila försvaret, ska utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp, vilket också kan innebära krigshandlingar på svenskt territorium. Utöver det behöver vi också en ökad förmåga och planering för att kunna hantera den breddade hotbilden från främmande makt.

Underlag för fortsatt planering

– Planeringsinriktning för civilt försvar och höjd beredskap för Västra Götalands län syftar till att utgöra underlag för den fortsatta planeringen. Den ska bidra till förmåga att ställa om verksamheter i länet från fredstida krishantering och beredskap till den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap, säger Annika Löfgren Lundqvist, samordnare och utvecklingsledare civilt försvar.

Länets aktörer ska ha beredskap och förmåga till ledning och samordning under höjd beredskap. Planeringsinriktningen ska inrikta, vägleda och stödja kommunerna i deras planläggning. Den ska även vara ett stöd för myndigheter med anknytning till länet.

Läs mer om länsstyrelsens arbete med civilt försvar:

Civilt försvar | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

För mer information och för att ta del av planeringsinriktningen kontakta:

Kontakt