Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fågelinfluensa bland vilda fåglar längs västkusten

Död havssula. Foto: Artportalen, Leif Klinteroth.

Död havssula. Foto: Artportalen, Leif Klinteroth.

Det pågår just nu ett utbrott av fågelinfluensa längs västkusten. Risken att människor smittas är låg men ansamlingar av sjuka och döda fåglar bli en sanitär olägenhet. Om du hittar en död eller sjuk fågel får du gärna rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Antalet rapporter från allmänheten om fynd av sjuka eller döda vilda fåglar började öka under juni i år, och har sedan fortsatt öka kraftigt under juli månad. I flera fall har fågelinfluensa konstaterats hos bland annat havssulor, gäss och svanar. Det vi är oroliga för är att smittan sprids till andra fåglar, vilda och tama. Det kan få allvarliga konsekvenser för djuren och för producenterna. Länsstyrelsen följer utvecklingen av fågelinfluensan och uppdaterar texten vid behov.

Vad ska jag göra om jag hittar en död eller sjuk fågel?

Om du hittar en död eller sjuk vild fågel får du gärna rapportera in det till SVA, på deras webbsida Rapportera sjuka/döda vilda djur, länk nedan.

Undvik att röra eller hantera en sjuk eller död fågel. Om man behöver hantera döda fåglar rekommenderar SVA att man använder handskar eller vränger en plastsäck/plastpåse om djuret för att undvika direktkontakt.

Om du hittar döda vilda fåglar i naturen på jordbruksverkets webbplats om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Vem ansvarar för hanteringen av större mängder döda fåglar?

Jordbruksverket har den 28 juli 2022 skickat ut uppdaterad information om hantering av döda vilda fåglar till samtliga kommuner.

Döda fåglar utsöndrar inte virus och bidrar inte till smittspridning. I områden där döda fåglar finns kan levande fåglar samt färsk träck från dessa förekomma. Dessa kan sprida smitta och därför bör ej personer som håller fjäderfä eller hobbyfåglar delta i hantering av döda vilda fåglar. Jordbruksverket ger kommunerna följande alternativ för hantering:

  • Låt fåglarna ligga kvar. Att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse.
  • Gräv ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt materialet.
  • Om nedgrävning inte är möjligt kan mindre fåglar läggas i en vanlig plastpåse (fylld till max hälften så påsen kan knytas ihop ordentligt). Påsen läggs i ytterligare en plastpåse som också försluts noga och läggs i soporna tillsammans med annat brännbart material.
  • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i sophanteringen enligt ovan bör de i stället läggas i dubbla sopsäckar och köras till förbränning. Kontakt ska tas med förbränningsanläggningen för instruktioner hur materialet kan tas emot.

Kan viruset smitta människa?

Det är mycket ovanligt att människor smittas, enligt Folkhälsomyndigheten (som ansvarar för människors hälsa).

Sjukdomsinformation om fågelinfluensa på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Hur skyddar jag mina fåglar?

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om hur du skyddar dina fåglar Länk till annan webbplats.

Rapportera fynd och mer info

Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt (sva.se) Länk till annan webbplats.

Mer om fågelinfluensa på SVA:s webbplats Länk till annan webbplats.

Uppdaterad information om smittläge för fågelinfluensa:
Smittläge för fågelinfluensa - SVA Länk till annan webbplats.

Pressmeddelande från SVA, 25 juli Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland
Sara Samuelsson, Länsveterinär
Telefon: 010-224 56 72
E-post: Sara.Samuelsson@lansstyrelsen.se

Regina Gentsch, Vilthandläggare
Telefon: 010-224 54 34
E-post: regina.gentsch@lansstyrelsen.se

Statens veterinärmedicinska anstalt
Viltveterinär som nås via SVA:s växel 018-67 40 00

Presskontakt
E-post: presskontakt.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 42 65

Kontakt