Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt risk för vattenbrist trots väntande regn

Litet vattendrag i lummig skog.

Foto: Martin Fransson

Nu väntas nederbörd över länet. Länsstyrelsen påminner ändå dig som tar ut ytvatten om att ha koll på om fortsatt uttag är lämpligt. Det mesta av regnet tas upp av växtligheten och når inte sjöar och vattendrag.

Verksamheter som tar ut vatten ur vattendrag måste därför fortsätta vara uppmärksamma på vilka effekter uttaget får på växt- och djurlivet i vattendragen och följa de villkor som finns i tillståndet för vattenuttag.

Låga nivåer både för grundvatten och i vattendrag

På grund av den torra våren och sommaren har vi lägre flöden i vattendrag och lägre grundvattennivåer än normalt i hela Västra Götaland.

Mest sårbart är vattenläget idag i de små vattendragen. Även i små grundvattenmagasin är nivån lägre än normalt och i de nordvästra delarna av länet, mycket lägre än normalt.

– Vi behöver fortsätta att hushålla med vattnet. Tänk på att inte använda åvatten för att vattna trädgårdar och fotbollsplaner. Det vatten som fortfarande rinner fram är livsavgörande för de arter som lever i vattendragen.
– Fastän vi får regn strax tas det mesta av vattnet upp direkt av växtligheten och når inte sjöar och vattendrag i tillräcklig omfattning, säger Annika Kjellkvist, chef för enheten för vattenmiljö på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Grundvatten bildas genom att regnet sipprar ned genom marken och det tar lång tid.

Om läget försämras kan uttag av vatten förbjudas

Om läget försämras ytterligare kan Länsstyrelsen,i enskilda fall, genom tillsyn eller i samband med förprövning av uttag, utfärda förbud att ta ut vatten från vattendrag.

När det gäller uttag av vatten från kommunalt ledningsnät är det respektive kommun som bestämmer vad som gäller.

Länsstyrelsen arbetar långsiktigt med vattenförsörjning och följer tillsammans med SGU och SMHI läget på vattennivåerna i länet.

Mer information

Vattenläget i länet, Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Vatten i lantbruket - tips och råd för lantbrukare (lansstyrelsen.se)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Vattenbrist, Krisinformation.seLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Bevattningsförbud, Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Annika Kjellkvist
Chef för enheten för vattenmiljö
010-224 51 57
073-810 63 95
annika.kjellkvist@lansstyrelsen.se

 

Kontakt