Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

26 miljoner till integrationsinsatser i Västra Götaland

Små barn som tittar i bilderbok tillsammans med vuxen. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har fördelat statsbidrag på totalt 26 miljoner kronor för att stödja arbetet med integration av nyanlända, asylsökande, kvotflyktingar och personer som flytt kriget i Ukraina.

Varje år fördelar Länsstyrelsen statliga stöd till integrationsinsatser som på olika sätt ska underlätta integration av nyanlända i samhället. Bidragen kan sökas av kommuner, ideella organisationer och kommunförbund. Årets ansökningsperiod avslutades 31 mars. Länsstyrelsen i Västra Götaland har nu publicerat listor på hur årets stöd om totalt 26 miljoner kronor har fördelats i länet.

– Vi vet att de statsbidrag vi beviljar är viktiga och gör skillnad ute i länet. Trots en mycket intensiv vår för både kommuner och det civila samhället finns en stor vilja att på olika sätt stärka mottagandet av nya invånare i länet, säger Daniel Uddling, utvecklare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Att ta fram samhällsinformation och göra insatser som främjar hälsa hos asylsökande är exempel på den typ av arbete som har prioriterats i ansökningarna. Statsbidraget har en god geografisk spridning i länet.

Samverkan kring föräldrastöd en framgångsfaktor

Ett flertal insatser har fokus på stöd till föräldrar. Insatserna sker i samverkan med olika aktörer i civilsamhället och hos familjecentraler, för att stärka språkinlärning och målgruppens sociala nätverk.

– Genom tidigare återrapporteringar från kommunerna vet vi att samverkan kring stöd till nyanlända föräldrar ses som en framgångsfaktor. Detta då föräldrar som är hemma med sina barn annars inte nås av integrationsfrämjande insatser, berättar Daniel Uddling.

Beviljade insatser under respektive statsbidrag

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter:
Beviljade 37a § insatser våren 2022 (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända:
Beviljade 37 § insatser 2022 (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande:
Bifallsbeslut om statsbidrag enligt förordning (2016:1364) (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt