Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Innovativa lösningar för återvinning i Västra Götaland

Klimatklivet - text mot gul platta.

Den senast statistiksammanfattningen från Naturvårdsverket pekar på ett ökat intresse för investeringar av avfall och cirkulära flöden inom Klimatklivet. I Västra Götaland har två större klimatinvesteringar med fokus på både cirkulära flöden och avfall beviljats stöd den senaste tiden.

Enligt Naturvårdsverket är Klimatklivets åtgärder för cirkulära flöden den typ av klimatinvestering som beräknas ge den största utsläppsminskningen och har en stor potential för att öka återvinningen på flera områden.

Två innovatörer från Västra Götaland

I Göteborgs kommun har Ragn-Sells Recycling AB beviljats stöd för en innovativ åtgärd med syfte att samla in och återvinna planglas. Planglas finns i bilrutor, fönster, växthus, med mera. I dagsläget produceras planglas genom en linjär process där jungfrulig sand används och sedan deponeras glaset efter kassering.

Genom att undvika processen med brytning och förädling av sandmaterial så sparas mycket energi. Därtill ökar miljönyttan eftersom deponering av planglas och förbrukning av jungfruligt sandmaterial minskar, säger Jakob Länje på klimat och miljöenheten, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Peab Asfalt AB har beviljats stöd för att installera en parallelltrumma på sin nya anläggning i Kållered, Göteborgs kommun. Eftersom parallelltrumman är en teknisk anordning som hjälper till att värma upp återvunnen asfalt räknar man med att kunna höja återvinningsandelen i färdig produkt från cirka 10 procent till 50 procent genom att uppdatera den befintliga tekniken.

Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet är öppen 23 augusti - 8 september 2022.

Beviljade stöd i Västra Götalands län Pdf, 476.6 kB.

Rekordstort intresse för investeringar i återvinning inom Klimatklivet (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Fakta om Klimatklivet

Stöd från Klimatklivet beviljas till de åtgärder som ger störst minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 9 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. För 2022 är anslaget för Klimatklivet 2,8 miljarder kronor. Fram till och med 2026 finns ytterligare medel. Ansökan är öppen 23 augusti - 8 september.

Klimatklivet (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jakob Länje
Klimat och miljömålsenheten
010-224 43 17
jakob.lanje@lansstyrelsen.se

Kontakt