Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

12 miljoner till 41 nya naturvårdsprojekt

Blåvingefjäril på blomstrande äng

Blomstrande ängar är inte bara en fröjd för ögat. Mängder av insekter är beroende av dem för sin överlevnad. Något som många kommuner tagit fasta på. I Västra Götalands län har 20 kommuner beviljats cirka 12 miljoner kronor för olika naturvårdsinsatser.

Inom den lokala naturvårdssatsningen LONA kan kommuner söka pengar till naturvårdsprojekt både på land och under vattenytan. I år har cirka 12 miljoner beviljats till 41 olika projekt i länet.

– Det är kul att så många kommuner har sökt LONA-bidrag, särskilt LONA pollinering då det är sista året för den satsningen säger Marja Nordin, naturförvaltare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

I Borås ska kommunen låta naturen ta mer plats i stadsmiljön genom att anlägga ängar på centrala platser. Insatsen ska både förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald och ge boråsarna möjlighet till närkontakt med naturen.

Öckerö kommun har i år satsat på att inventera delar av kommunens havsområden för att hitta skyddsvärda miljöer och arter. Särskilt fokus ligger på de värdefulla ålgräsängarna, som minskar i länet.

Orust kommun har satsat på våtmarker och beviljats pengar för hela sex våtmarksprojekt som bland annat ska bromsa upp vattnet i landskapet. På så sätt minskas problemen med erosion och läckage av näringsämnen till havet. Våtmarkerna gynnar även den biologiska mångfalden.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Lista över beviljade lokala naturvårdsprojekt 2022 Pdf, 238.3 kB.

Kontakt