Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen deltar på Frihamnsdagarna

Fyra personer på en scen

Frihamnsdagarna. Foto: AnnaCarin Isaksson

I år är Länsstyrelsen är partner och medverkande på Frihamnsdagarna. Vi kommer att lyfta arbetet med det hållbara samhället och delta i dialoger om hur vi skapar en levande och uthållig demokrati.

Frihamnsdagarna genomförs för andra året i rad på Bananpiren i Göteborg den 25 - 27 augusti. Dagarna är en arena liknande Almedalen för samtal och seminarier om politik och samhällsfrågor.

- Ett av våra finaste och viktigaste uppdrag är att vi ska främja, förankra och försvara demokratin. Frihamnsdagarna är en möjlighet för oss i arbetet med att stärka demokratin. Jag hoppas på många samtal och möten om våra viktigaste samhällsutmaningar. Ett mål är också att nå ut till grupper som vi ofta kan ha svårt att nå, till exempel unga personer. En bärande grundambition med vårt deltagande är att bidra till ökad hållbarhet i alla dimensioner, säger Lisbeth Schultze, vikarierande landshövding.

Länsstyrelsen håller fyra seminarier:

  • Ett hotat demokratiskt samtal?
  • Kvinnorna och kapitalet
  • Det demokratiska utanförskapet
  • Ditt första val?

Vi är också medarrangörer i ett seminarium om Klimat 2030 och har även en utställningsyta med plats för möten och samtal.

Kontakt