Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regler för besökare i Änggårdsbergen

En ljunghed med utsikt över Älvsborgsbron.

Snart gäller nya bestämmelser för bland annat cyklister och hundägare i det populära naturreservatet Änggårdsbergen. Reglerna ska öka trivseln och säkerheten för besökarna i området.

Änggårdsbergen ligger centralt i Göteborg och Mölndal. Området har varit skyddat som naturreservat sedan 1975 och är ett mycket välbesökt område för rekreation. För att värna både natur och besökare har Länsstyrelsen därför uppdaterat reglerna för dem som vistas i området.

Området är mycket populärt för terrängcykling och för att minska risken för olyckor och konflikter så har vi bedömt att det är nödvändigt att införa några begränsningar för cykling i reservatet, säger Jennifer Hood, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Det blir även fortsättningsvis tillåtet att cykla i området, men det kommer att vara förbjudet att cykla på ridstigar, i Vitsippsdalen, arboretet och på ljungheden. Under perioden november till februari kommer man bara att få cykla på ett urval stora gångvägar. Tanken är att det ska minska slitaget på stigar och terräng, samtidigt som det fortfarande kommer att vara möjligt att cykelpendla genom området. Skyltar med bestämmelser och hänsynsregler kommer att sättas upp.

Enligt de nya bestämmelserna ska också hundar hållas kopplade i hela området.

Det handlar främst om hänsyn till de många som vistas i reservatet, säger Jennifer Hood.

För att skydda skogen i området har Länsstyrelsen också infört förbud mot avverkning. Enstaka träd kan ändå behöva tas ner, men då är det för att gynna naturvärden eller för besökarnas säkerhet och framkomlighet. Länsstyrelsen har även tagit fram en ny skötselplan där det fastställts vilka som ska ansvara för skötseln i Änggårdsbergen. Det blir tre aktörer inom olika delar av området: Västkuststiftelsen, Mölndals Stad och Göteborgs Botaniska Trädgård.

Föreskrifter samt karta för naturreservatet Änggårdsbergen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jennifer Hood
Naturvårdshandläggare
010-224 44 98
jennifer.hood@lansstyrelsen.se

Kontakt