Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny samverkansarena för ökad elektrifiering i Västra Götaland

Foto: Martin Fransson

Västra Götalandsregionen, Svenska kraftnät och Länsstyrelsen startar nu en arena för omställning till elektrifiering med namnet ACCEL - Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland.

Västsverige är en industriell motor för Sverige. När fordonsindustri, kemi- och petrokemisk industri, annan tillverkningsindustri samt transportsektorn ska ställa om till en fossilfri framtid innebär det ett elbehov som motsvarar flera mellanstora städer. Därför startar vi nu ett nytt initiativ för stärkt dialog om nätutbyggnad för ökad elektrifiering i Västra Götaland för att klara utmaningen.

En bra dialog mellan användare, elnätsleverantörer, kommuner och myndigheter är viktig för att säkra en god planering av ett ökat effektbehov. Ett regionalt samarbete inom effekt- och kapacitetsfrågan stärker möjligheterna att driva smarta tillståndsprocesser, säger vikarierande landshövding Lisbeth Schultze.

Kraftigt ökat elbehov kräver samverkan

Fokus är elnätskapacitet i Västra Götaland kopplat till industrins och transportsektorns elektrifiering samt behovet av mer förnybar el. Syftet är att samla alla aktörer på marknaden för att dela erfarenheter och hitta lösningar för den västsvenska industrins växande effektbehov. Konkret ska det leda till synergieffekter som exempelvis ökad tillgång till el och elnätskapacitet samt effektiva tillståndsprocesser, vilka är avgörande faktorer för industrins omställning till elektrifiering.

Omställningen till elektrifiering är verkligen på frammarsch i Västsverige. För att tillgången på el inte ska stå i vägen måste vi ta ett större gemensamt ansvar regionalt och nationellt för såväl produktionen av el som utbyggnaden av elnäten. Vi har precis etablerat oss i Göteborg för att dels komma närmare våra investeringar, dels kunna rekrytera nya medarbetare som vill bidra i energiomställningen, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska kraftnät.

”Vi måste säkra utbyggnaden av hållbara lösningar”

En stor mängd förnybar el kommer behöva produceras i Västsverige. Till 2030 beräknas industrins elbehov minst ha fördubblats.

Elektrifieringen är ett av de viktigaste verktygen för att minska klimatpåverkan, speciellt från tillverkande industri. Om vi ska hålla minst samma tempo som i andra delar av Europa och världen måste vi säkra att utbyggnaden av hållbara lösningar, inte minst elnätskapaciteten, sker mycket snabbare, säger Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen Västra Götalandsregionen.

Västsvensk industri rustar för teknikskifte

Elektrifiering och batteritillverkning är en av vår tids stora industriskiften och nya industrisektor. Det kommer att skapas många nya och attraktiva arbetstillfällen.

Västsvensk industri står inför avgörande investeringar för att ställa om och det finns ett stort intresse för ny industri att etablera sig i Västsverige. Med Volvo Cars och Northvolts batterifabriksetablering i Göteborg har vi visat att vi både är beredda och kan ta de stora kliv som behövs för att vara ledande inom fordonselektrifiering, men vi har fler branscher som behöver energi. Petro-kemiindustrin vill bli fossilfri, Nordens största hamn vill elektrifiera verksamheten och Stena vill elektrifiera sina färjor, för att nämna ett par exempel. Tillsammans betyder det att Göteborg kommer att behöva mycket mer energi de kommande åren och vi har förhoppningar på detta samarbete ska bidra till, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska handelskammaren.

Till hösten 2022 kommer vi att bjuda in till ett bredare samtal med fler aktörer, till exempel kommuner, kommunalförbund, lokalnätsägare med flera.

Kontakt