Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler möjligheter för omställning till fossiloberoende jordbruk med hjälp av Klimatklivet

Jordbruksmaskin på fält

Foto: Leif Ingvarsson, mostphotos.com

Att fasa ut fossila bränslen är en utmaning för många sektorer, inte minst inom lantbruket. Klimatklivet möjliggör för lantbrukare att investera i fossilfria lösningar såsom biobränsle och el. I Västra Götaland har över 120 åtgärder fått stöd från Klimatklivet sedan starten 2015.

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ser ett ökat intresse för investeringar som rör elektrifiering och automatisering. Dessa åtgärder bidrar till ett viktigt teknikskifte inom lantbrukssektorn och kan förutom minskade klimatutsläpp leda till en bättre arbetsmiljö. Intresset ökar också för bevattningsåtgärder och biokol. De vanligaste åtgärderna som det söks investeringsstöd för inom jordbrukssektorn är olika typer av konverteringar, där fossila bränslen byts ut mot förnybar energi i exempelvis pannor och bevattningspumpar.Att ta vara på gödsel för att producera biogas är en annan åtgärd som lantbrukare fått stöd för.

Handelsträdgårdar ställer om

Hoffrekullens handelsträdgård i Kungälv och Gullspångs handelsträdgård har nyligen beviljats stöd från Klimatklivet för energikonverteringar. De bägge verksamheterna har valt att byta ut oljepannor och investera träflis respektive pelletspanna för uppvärmning av sina växthus.

Från diesel till el

Svante Gustafsson beviljades stöd för en klimatinvestering på sin gård. Detta för att kunna byta till en eldriven rälshängd strömaskin istället för en dieseldriven lastare.

I Tranemo kommun beviljades Algutstorp Kött och Potatis klimatinvesteringsstöd för att kunna installera ett eldrivet fodersystem i ett nötstall och på så vis minska användningen av dieseldrivna traktorer.

Ansökan är öppen

Nuvarande ansökningsomgång för Klimatklivet är öppen 3-18 maj 2022. Nästa omgång öppnar den 23 augusti.

Lista över de senast beviljade åtgärderna Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets pressmeddelanden Länk till annan webbplats.

Fakta om Klimatklivet

Stöd från Klimatklivet beviljas till de åtgärder som ger störst minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 9 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. För 2022 är anslaget för Klimatklivet 2,8 miljarder kronor. Fram till och med 2026 finns ytterligare medel. Ansökan är öppen 3–18 maj och 23 augusti - 8 september.

Information om Klimatklivet på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Helena Sandmer
Samordnare Klimatklivet
010-224 45 48
Helena.sandmer@lansstyrelsen.se

Pressansvarig

Karin Ladberg
010-224 45 64
072-705 08 16
karin.ladberg@lansstyrelsen.se

Kontakt