Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet bidrar till företagens omställning till fossilfri teknik

Klimatklivet.

Hittills i år har Naturvårdsverket beviljat stöd till 33 nya åtgärder i Västra Götaland till ett totalt stödbelopp av 144 miljoner. Tillsammans minskar de utsläppen och bidrar till den gröna omställningen.

Företag står för 80 procent av åtgärderna som medfinansieras av Klimatklivet. Totalt beräknas klimatutsläppen minska med 1,9 miljoner ton koldioxid per år. Det visar den resultatrapport som Naturvårdsverket har lämnat in till Regeringen. Sedan årsskiftet har ett flertal aktörer i Västra Götaland fått beviljat stöd från Klimatklivet för olika insatser.

Majoriteten av ansökningarna är från företag som sökt för laddstationer och energikonverteringar, men några är mer ensamma i sitt slag, säger Helena Sandmer som är samordnare för Klimatklivet på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Exempel på åtgärder

Klimatsmart fjärrkyla i Mölndal

Mölndals Energi har beviljats stöd för cirka 3,8 miljoner kronor för konvertering av spillvärmedriven fjärrkyla. Avsikten är att bygga produktionsanläggning och infrastruktur för fjärrkyla. Stödet söktes för den merkostnad det innebär att konvertera till spillvärmebaseras fjärrkyla.

Energikonvertering i kyrka, växtodlingsgård och fabrik

En stor andel av ansökningarna rörde energikonvertering av olika slag runt om i länet. Från Stenstorp beviljades Elimkyrkan stöd för att byta från oljepanna till luftvatten-värmepump för att kunna värma upp sina lokaler på ett effektivare sätt. I Vara kommun beviljades en växtodlingsgård stöd för att byta från olje- till pelletspanna. Det ska leda till att man kan torka allt spannmål på den egna gården. Även Jonsac AB i Gullspångs kommun har beviljats stöd för energikonvertering från olje- till pelletspanna för att kunna värma upp delar av sin fabrik.

Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet öppnar den 3 maj 2022.

Här har du listan över alla de senaste beviljade åtgärderna Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets pressmeddelanden Länk till annan webbplats.

Fakta om Klimatklivet

Stöd från Klimatklivet beviljas till de åtgärder som ger störst minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 9 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. För 2022 är anslaget för Klimatklivet 2,8 miljarder kronor. Fram till och med 2026 finns ytterligare medel. Ansökan är öppen 3–18 maj och 23 augusti - 8 september.

Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Helena Sandmer
Samordnare Klimatklivet
010-224 45 48
Helena.sandmer@lansstyrelsen.se

Pressansvarig

Karin Ladberg
010-224 45 64
072-705 08 16
karin.ladberg@lansstyrelsen.se

Kontakt