Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tjädern får en ny fristad i Pålsbo naturreservat

Tjäder i skogen

Spelande tjädertupp. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Länsstyrelsen har bildat ett nytt naturreservat i Pålsbo, Borås kommun. Det rör sig om ett nästan orört område med gammelskogar och myrmarker. Här trivs en av skogens giganter – den mytomspunna tjädern.

Det nya naturreservatet är 89 hektar stort. Det motsvarar cirka 180 fotbollsplaner. Det går nämligen ganska exakt två fotbollsplaner på ett hektar.

Naturen i Pålsbo påminner däremot inte om några fotbollsplaner. Tvärtom. Pålsbo är ett rejält stycke vildmark väster om Borås. Ett stiglöst land. Några stigar kommer heller inte att anläggas. Det stiglösa ska förbli stiglöst.

Skogen i Pålsbo naturreservat består huvudsakligen av äldre tall och gran. Marken är täckt av ris. Både blåbärsris och lingonris. Med lite tur kan du också springa på svamp. Höstarna kan vara svamprika i området.

Mellan skogarna breder myrmarkerna ut sig. Denna kombination, skog och myr, ger ett varierat landskap och goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.

Det här passar en av våra största fåglar, tjädern, alldeles utmärkt. En mytomspunnen fågel i svensk natur. En tjäder behövde nämligen inte vara en tjäder, var våra förfäders uppfattning. Det kunde också vara ett skogsrå som gömde sig i en tjäders skepnad. En så kallad trolltjäder.

Kontakt

Josefine Muñoz
Naturvårdshandläggare
010-224 53 46
070-558 25 16
josefine.munoz@lansstyrelsen.se

Kontakt