Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fågelsjö blir nytt tätortsnära naturreservat

Fågelsjö. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland.

Utsikt över Hårssjön. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland.

Länsstyrelsen har bildat ett nytt naturreservat i Härryda kommun och Mölndals stad. Det rör sig om Hårssjön - Rambo mosse. Med sitt tätortsnära läge, vackra vyer och känsla av vildmark är området uppskattat av den frilufsande allmänheten.

Hårssjön-Rambo mosse är ett mycket variationsrikt naturreservat. I den grunda fågelsjön Hårssjön rastar och häckar många olika fåglar. Fåglar finns det också gott om i sumpskogarna och mossarna runt sjön. Inte minst på Rambo mosse, som är den största av alla mossar i området. Det finns en hel del hällmark med fin gammal tall runt Rambo mosse. Där trivs nattskärran.

Det är en nattaktiv fågel, med ett karaktäristiskt läte, berättar Helena Bager, biolog på Länsstyrelsen. Det är alltså inte så lätt att få se den, men det kan vara värt ett besök en tidig sommarmorgon för att få höra den.

Naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse är stort. Runt 470 hektar. De nordvästra delarna, som är relativt orörda, bjuder besökare på en känsla av vildmark, trots närheten till storstaden.

Eftersom området är både rejält och mångformigt bjuds goda förutsättningar för all möjlig sorts friluftsliv. Det finns till exempel en scoutstuga i reservatet och även flera ridklubbar och stall i eller i närheten av reservatet.

Att vandra är också populärt i området. Det märks inte minst på alla vältrampade stigar. I och med reservatsbildningen kommer Länsstyrelsen att markera upp och anlägga stigar med rastplatser. Ett nytt fågeltorn vid sjön kommer också att byggas.

Kontakter

Helena Bager
Naturvårdshandläggare
Telefon: 010-22 44 674
E-post: helena.bager@lansstyrelsen.se

Jan Mogol
Pressansvarig
Telefon: 010-224 45 52
E-post: jan.mogol@lansstyrelsen.se

Kontakt