Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt åtgärdsprogram för miljömålen lanseras!

Vitsippa mot himmel.

Foto: Martin Fransson

Tillförordnad landshövding och Naturvårdsverkets generaldirektör inleder när det nya åtgärdsprogrammet för miljömålen lanseras. Det är på onsdag den 16 mars programmet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland presenteras.

Det nya programmet gäller för åren 2022–2025 och är en fortsättning på arbetet med åtgärderna som startades 2017. Programmet innehåller 38 åtgärder indelade i fyra olika utmaningsområden: minskad klimatpåverkan & ren luft, hållbar användning av vattenmiljöer, hållbart brukande av skog & odlingslandskap samt god bebyggd miljö & hållbar konsumtion. Åtgärderna i programmet riktar sig främst till kommuner, skogsägare, aktörer inom skogsbruk, räddningstjänst, Västra Götalandsregionen samt Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

Statssekreterare reflekterar över miljömålen

Dagen inleds av Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket och Lisbeth Schultze, som är tillförordnad landshövding. Därefter kommer Anders Grönvall som är statssekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll reflektera över miljömålen. Under dagen informerar vi om det nya åtgärdsprogrammet och hur vi kommer jobba tillsammans i länet med åtgärderna framöver.

Läs mer och anmäl dig till sändningen här Länk till annan webbplats.

Kontakt