Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Västra Götaland i stabsläge med anledning av Rysslands pågående invasion av Ukraina

Med anledning av Rysslands pågående invasion av Ukraina har Länsstyrelsen i Västra Götaland aktiverat den särskilda krisledningsorganisationen. Inriktningen just nu är att omvärldsbevaka och följa händelseutvecklingen.

 – Stabsläget innebär att Länsstyrelsen prioriterar arbetet med den aktuella händelsen och, förutom att kontinuerligt omvärldsbevaka och samordna länet, göra konsekvensanalyser, minimera risker och bygga motståndskraft så långt det är möjligt, säger Lisa Nordahl, krisledningschef.

Vad ska jag som invånare göra om jag känner mig orolig?

På krisinformation.se finns mer information och råd om hur du hanterar din egen oro och till dig som möter oroliga barn.

Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner Länk till annan webbplats.

Viktigt med källkritik

Det är också extra viktigt att du är källkritisk till det du hör och själv avstår från att sprida information som du inte säkert vet stämmer. Läs mer om källkritik på krisinformation.se:

Källkritik - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

På informationsverige.se finns finns information om källkritik på tio olika språk:

Det är viktigt att vara källkritisk | Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen stödjer och sammanhåller

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på den regionala nivån och har därför en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet.

Läs mer om Länsstyrelsens roll i kris och beredskap:

Krisberedskap | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.


Kontakt