Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport förändrar bilden av handläggningstiderna inom miljöprövning

Tre industriskorstenar släpper ut tjock vit rök.

Handläggningstiderna för miljöprövningar har kortats betydlig. Det visar en ny rapport från Länsstyrelsen Västra Götaland.

Det har stor betydelse för verksamheter som miljöprövas att handläggningstiderna kortas och vårt arbete har gett resultat, säger Marika Lundmark, verksamhetsutvecklare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Under flera år har Länsstyrelsen tillsammans med Miljöprövningsdelegationen arbetat för att effektivisera handläggningen vid prövning av miljöfarlig verksamhet genom ständig verksamhetsutveckling. Målet har varit att nio av tio som söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet ska få sitt beslut senast sex månader efter att ansökan bedömts vara komplett. Västra Götaland nådde för första gången målet under 2021.

Vi uppfattar att det finns en bild av att handläggningstiderna för miljöprövning i allmänhet är orimligt långa. Vår rapport visar att det inte stämmer. Det är viktigt att både näringslivet och allmänheten känner förtroende för att vi arbetar effektivt men med ett bibehållet miljöskydd, säger Marika Lundmark.

Rapport: Handläggningstider 2021 – Prövning av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap Miljöbalken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Marika Lundmark
Länsmiljöingenjör
010-224 46 03
marika.lundmark@lansstyrelsen.se

Kontakt