Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sju förorenade områden ska undersökas

Avspärrning vid Bassholmen i Uddevalla kommun.

Marker som misstänks vara förorenade, men som saknar ansvarig part, kan få statliga bidragsmedel för undersökningar. I år får sju sådana områden i länet medel för nya undersökningar. Tre i Mölndal, tre i Uddevalla och ett i Trollhättan.

Det rör sig om följande sju objekt.

1. Bassholmen, Uddevalla kommun

På fastigheten har det bedrivits bland annat varv, verkstad och gjuteri under cirka 100 års tid. Förundersökningen som gjordes 2021 visade på blyhalter i nivåer som kan innebära en akut risk för barn som får i sig jord.

Huvudman för projektet är Uddevalla kommun, som får medel för att genomföra en huvudstudie.

2-3. Handelsträdgårdarna i Stenevad och Rosenlund, Uddevalla kommun

Två handelsträdgårdar med en lång verksamhetstid (1930-talet till 1985 respektive 1990). Här finns risk för att båda områden är förorenade. Det kan exempelvis röra sig om bekämpningsmedel som DDT.

Huvudman för projekten är Uddevalla kommun, som får medel för inledande undersökningar.

4-6. Kikås 1:217 - Sodoms torn, Kikås 1:217 - Kishålan och Kvarnhjulet 2, Götafors, Mölndals Stad

Tre delområden med koppling till verksamheten vid en sulfitfabrik där det bland annat kan finnas risk för metallföroreningar.

Huvudman för projektet är Mölndals Stad, som får medel för inledande undersökningar.

7. Reno Kemiska tvätt, Trollhättans Stad

En före detta kemtvätt där tvättvätskor i form av lösningsmedel påvisats.
Huvudman för projektet är Trollhättans Stad, som får medel för en inledande undersökning.

Förutom ovanstående pågår även ett tiotal bidragsprojekt med undersökningar och åtgärder inom Västra Götalands län.

Fakta

Det är främst kommuner som lämnar in ansökningar om medel till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör en regional prioritering av objekten och söker därefter i sin tur hos Naturvårdsverket. Naturvårdverket gör en nationell prioritering och fördelar bidrag till landets länsstyrelser.

Länsstyrelsen arbetar utifrån miljömålet ”Giftfri miljö” med förorenade områden i Västra Götaland.

Läs mer om miljömålet Giftfri miljö Länk till annan webbplats.

För förorenade objekt där det inte finns något, eller endast begränsat, ansvar för att hantera föroreningarna, kan man söka statliga bidrag för att genomföra undersökningar och åtgärder.

Läs mer om bidragsprojekt på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ann-Christine Schleret Lember
Länsmiljöingenjör
010-224 53 64
ann-christine.lember@lansstyrelsen.se

Anna-Karin Davidsson
Länsmiljöingenjör
010-224 54 43
anna-karin.davidsson@lansstyrelsen.se

Jan Mogol
Pressansvarig
010-224 45 52
jan.mogol@lansstyrelsen.se

Kontakt