Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kommunerna i Västra Götaland antar rekordmånga klimatlöften inför 2022

Ett kollage med personer som håller upp ett papper med texten "Kommunernas klimatlöften"  

Under det gångna året har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med 31 100 ton koldioxidekvivalenter. Det visar resultaten av första året med satsningen Kommunernas klimatlöften som presenteras idag. Samtidigt offentliggörs sammanställningen av vilka nya klimatlöften kommunerna antagit inför 2022. Den visar att alla 49 kommuner i Västra Götaland totalt har antagit 426 klimatlöften, att jämföra med 326 klimatlöften inför i år.

Det är så bra att kommunerna i Västra Götaland nu höjer ambitionsnivån ytterligare och antar ännu fler klimatlöften inför 2022. Klimatfrågan är oerhört viktig och det är glädjande att se att kommunerna ser satsningen Kommunernas klimatlöften som ett värdefullt stöd i klimatarbetet, säger Lisbeth Schultze, vik. landshövding i Västra Götaland.

De beräknade utsläppsminskningarna på drygt 31 000 ton koldioxidekvivalenter som kommunerna i Västra Götaland gjort under 2021 motsvarar 13 300 thailandsresor med flyg, 12 400 villors elanvändning under ett år, eller 4 900 varv runt jorden med en bil.

Flera av de 20 klimatlöftena inför 2022 fanns med redan 2021, några är uppdaterade och några är helt nya. De 426 klimatlöften som kommunerna i Västra Götaland genom beslut i respektive kommunstyrelse åtagit sig att uppfylla under 2022 kan ge utsläppsminskningar på 82 100 ton koldioxidekvivalenter*. Det motsvarar omkring en procent av de totala utsläppen i Västra Götaland under ett år.

En procent av utsläppen i Västra Götaland kan verka lite, men det är en signifikant minskning för en enskild satsning inom de verksamheter som kommunerna har rådighet över. Industri och jordbruk står till exempel för långt mer än hälften av de totala utsläppen i regionen. Vi är imponerade över allt kommunerna gjort under året och ser fram emot fortsättningen under nästa år, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.

De tre klimatlöften som flest kommuner antagit inför 2022 är ”vi har en laddplan för kommunen”, ”vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet” och ”vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter”. Fem kommuner har antagit 14 klimatlöften eller fler.

Idag kl. 15.30-17.00 sänds ett digitalt evenemang för att fira de insatser som gjorts under året, samt presentera kommunernas antagna klimatlöften inför nästa år. Deltar gör regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson, vik. landshövding Lisbeth Schultze, professor Björn Sandén från forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning samt flera kommunstyrelseordföranden och tjänstepersoner från kommunerna i regionen som berättar om det lokala arbetet med Kommunernas klimatlöften.

Se sändningen och läs mer om Kommunernas klimatlöften här:

Kommunernas klimatlöften | Klimat 2030 Länk till annan webbplats.

Lista med alla kommunernas antagna klimatlöften inför 2022 (sorterat per kommun) Länk till annan webbplats.

Lista med vilka kommuner som antagit vilket klimatlöfte inför 2022 (sorterat per klimatlöfte) Länk till annan webbplats.

Satsningen Kommunernas klimatlöften är en del av kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland.

* Beräkningarna är preliminära och kan komma att ändras.

Kontakt

Lise Nordin
Klimatsamordnare, Västra Götalandsregionen
0739-67 29 90
lise.nordin@vgregion.se

Svante Sjöstedt
Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Västra Götaland
0702-63 84 22
svante.sjostedt@lansstyrelsen.se

Kontakt